พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิด-19 เมืองโคราชยังหยุดยืนหยัดอยู่ที่ 18 ราย ฝีมือหมอโคราชรักษาหาย 9 ราย แต่ยังกักตัว14วัน ที่โรงพยาบาลสนามโรงแรมปัญจดารา 5 ราย ส่วนอีก4รายที่หายกลับบ้านไปใช้ชีวิตอย่างปกติ โครงการ”ห่วงใยคนโคราช”ผู้ยากไร้ให้ความสนใจติดต่อขอข้าวสารอาหารแห้ง 5 สหกรณ์การเกษตรโคราช บริจาคข้า วสารกว่า 2 ตันเป็นกองทุน ผู้ว่าฯวิเชียร ระดมทุน 100,00 บาทซื้อข้าวสารเพิ่มแจก ควักเงินส่วนตัว 50,000 บาท ที่เหลือขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้รอง ผวจ.ไปตรวจสอบ แย้มสิ้นเดือนเมษายนคงมีคำตอบ!!

วันที่  17  เมษายน.2563  เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ( ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19  ) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย  วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นายอภินันท์ เผือกผ่อง , นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  และ นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  พญ.ศุภมาส  ลิ่วศิริรัตน์   รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19   ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สื่อมวลชนหลายสำนักร่วมรายงานข่าว

 ก่อนการแถลงสาระสำคัญ  นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสูงเนิน  และสหกรณ์การเกษตรอีก 5 แห่ง ได้มอบข้าวสารจำนวน 2,500 กิโลกรรม เพื่อสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19 และจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ในการเยียวยาผู้ยากไร้ ตามโครงการ “ห่วงใยชาวโคราช”  ที่ได้รับผลกระทบจากพิษของโรคระบาดโควิด-19 โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือที่ศาลากลางจังหวัด โดยเปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง  โด นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้แทนรับมอบ  พร้อมแจ้งว่า มีประชาชนโทรมาแจ้งขอรับความช่วยเหลือ 34 ราย ส่วนใหญ่ก็จะขอรับการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งข้าวสารจำนวนที่รับมอบนี้ ยังไม่เพียงพอ ซึ่งเราตั้งไว้จะอยู่ที่ประมาณ 1,800ถุงๆ 5กก.โดยตั้งงบไว้ 100,000 บาท ตนเองจะบริจาคเงิน 50,000 บาท ส่วนอีก 50,000 เพื่อซื้อเพิ่มจากสหกรณ์ทั้ง 5แห่ง

พื้นที่โฆษณา

นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ(PUI) จำนวน       659 ราย   (เก่า 646  +ใหม่ 13 รายพบผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน  18  ราย โดยตรวจไม่พบติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน  ส่วนการรักษาหายยังอยู่ที่  9 ราย กักตัวต่อ 14 วันที่ รร.ปัญจดารา 5 ราย คือ 15, 6,11,12,13)  และเคสกลับบ้านหลังรักษาหายและกักตัวครบ 14 วัน รวม 4 ราย(เคส 4,3, 5 ,9 ) ขณะนี้ยังคงรักษาคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน  9 ราย อยู่ที่ รพ.มหาราช 5, รพ.มทส. 2 และ รพ.โชคชัย 2 ราย ผู้ติดเชื้อมีอาการดีขึ้น  7 ราย  และอาการคงที่ 2 คน ไม่พบเชื้อ  จำนวน    639  ราย   รอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ     จำนวน     2  ราย

กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ(PN) มีจำนวน 293 ราย ไม่ป่วย 293 ราย   กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 271 ราย(ครบเพิ่ม 1ราย) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  22 ราย จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อำเภอ รวม 38,596ราย(เก่า 36,924 +ใหม่ 1,672) เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 29,613ราย(เก่า /27,650+ใหม่ 1,963) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  8,983 ราย

มีผู้เดินทางจากต่างประเทศ(ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-17 เม.ย 2563) รวมจำนวน 28ราย(อเมริกา 2,ญี่ปุ่น1, กัมพูชา 15, มาเลเซีย4, ไอร์แลนด์1,สปป.ลาว 3,สวีเดน1,สวิตเซอแลนด์1) ทั้งนี้เดิมมีผู้กักตัวครบแล้ว 26รายแม้ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมายังไม่ได้รับการแจ้งผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมชุมชน  เนื่องจาก อาจมีการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศของประชาชนไทยเข้ามาในจังหวัดเพิ่ม  จึงขอให้ อสม./อปท./ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลประชาชนในพื้นที่ Home Qurantiel (HQ) ให้ความสำคัญต่อไป  

มาตรการสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยง(High Risk) ใหม่ 9 ราย ( มทส. 4 , กักตนเองที่บ้าน 5รายมีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวปัจจุบัน 44ราย(เก่า 72 -28) ได้แก่ รพ.มทส. 20 (16+4) ราย , รร.ปัญจดารา 13 (7+6) ราย ,   รพ.พิมาย 2 และกักตนเองที่บ้าน 9 (3+5+1) ราย จังหวัดนครราชสีมา โดยสถานที่กักตัวไว้จำนวน 260 ห้อง(มทส.60+รร.ปัญจดารา80+ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน 10 +ศูนย์ ศพน.30+รร.ศรีพัฒนา80)  ขณะนี้ได้ใช้ไป 33 ห้อง คงเหลือพร้อมรับ 227 ห้อง

ทางด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เน้นทุกภาคส่วนดำเนินงาน ในเรื่องแผนปฏิบัติการกรณีระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเกิด ขณะเกิด เฝ้าติดตาม และฟื้นฟู ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความช่วยเหลือที่มีผลกระทบควบคู่กันไปด้วย โดยวันนี้   จัดให้มีการKick off รณรงค์ปลูกผักเพื่อให้ประชาชนได้รับประทาน  อีกทั้ง จังหวัดนครราชสีมายังคงเปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ห่วงใยชาวโคราช  พบว่า มีประชาชนโทรมาแจ้งขอรับความช่วยเหลือ 34 ราย ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามแม้ผู้ป่วยโควิด-19โคราชจะรักษาหายแล้ว 9 คน ก็จำเป็นต้องมีการกักตัวต่อ(LQ) อีก14วัน  เนื่องจากพบว่ามีบางพื้นที่ปล่อยตัวเร็ว แล้วเกิดการเชื้อขึ้นมาใหม่   ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่ง เนื่องวันนี้โคราชไม่พบผู้ที่ติดเชื้อหลายวันติดต่อกัน มีคนถามกันว่ามาตรการต่างๆจะผ่อนปรนได้เมื่อใด เราอาจจะรอไปถึงสิ้นเดือน อาจจะพอผ่อนปรนได้ ทุกจังหวัดใน   และขณะนี้จึงยังไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ขณะนี้ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมา ไปดูร้านค้าต่างๆ โดยจังหวัดพยายามหาช่องทางให้ประชาชน ได้ทำมาค้าขายได้ โดยมีระบบ Social distancing

สำหรับข้อมูลผู้สูงอายุป่วย มีการตรวจ พบว่า มีอาการปอดอักเสบ ไม่ทราบสาเหตุ เข้าเกณฑ์ที่ต้องตรวจ โควิด19 นั้นเนื่องจาก ผู้สูงอายุ จะมีโอกาสเสี่ยงสูงจากภูมิต้านทานต่ำ  และสภาพภูมิอากาศ ฝนตกในบางพื้นที่และมีความชื้น เพิ่มโอกาสให้ผู้สูงอายุป่วยได้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเน้นย้ำว่าขอให้      คนในครอบครัวได้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็น  ทั้งนี้ควรสื่อสารให้ทุกคนในครอบครัวและสังคมได้เข้าใจว่าเป็นมาตรการทางสังคมที่สำคัญ  โดยเฉพาะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้ 

 ดังนั้นมาตรการทางสังคม มีความสำคัญมาก โดยควรทิ้งระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน  2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน”      นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช”  ควรให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล อีกทั้ง อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว      ในพื้นที่ 31 อำเภอ จาก 32 อำเภอ ขอเน้นให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ หรือโทร 1422 หรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน