พื้นที่โฆษณา

ผ่านไป 9 วัน…ที่เมืองโคราชไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังผู้ว่าโคราชโชว์ฝีมือจัดมาตรการเข้มแบบเด็ดขาด เยี่ยมที่สุดก็คือฝีมือหมอโคราชสุดยอดรักษาคนไข้ติดเชื้อโควิด หายขาดไร้เชื้ออีกรวมเป็น 9 ราย จาก 18 ราย อีก 6 รายจ่อหายเพิ่ม รอเช็คบิลตรวจเชื้อครั้งสุดท้าย ส่วนอีก 3 ราย อาการคงที่ดีขึ้นช่วยตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาหายทั้ง 5 รายต้องถูกกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม”รร.ปัญจดารา”เป็นเวลา 14 วัน และออกจากโรงพยาบาลกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้าน 4 ราย ห้างสรรพสินค้าค้าวัสดุก่อสร้าง เริ่มเคลื่อนไหว ยื่นเรื่องขอผ่อนผันเปิดกิจการแบบมีเงื่อนไข “วิเชียร”ผวจ.โคราชรับปากนำเรื่องพิจารณาด่วนแล้ว

พื้นที่โฆษณา

วันที่  16  เมษายน.2563  เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ( ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19  ) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย  วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นายอภินันท์ เผือกผ่อง , นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล  และ นางปิยะฉัตร อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  พญ.ศุภมาส  ลิ่วศิริรัตน์   รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19   ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สื่อมวลชนหลายสำนักร่วมรายงานข่าว 

ก่อนการแถลงสาระสำคัญ  นาย สมศักดิ์ จักสาร ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยคณะ  และ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา และและข้าราชการ  ได้มอบเงินสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19 จังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และ บริษัทวังน้ำเขียวฟรามอินเตอร์ จำกัด สนับสนุนแจลเอกอลฮอล์ล้างมือ ขนาด 450 มล.จำนวน 300ขวด รวม 135 ลิตร  แอลกอลฮอล์ขนาด 5,000 มล. จำนวน 100 แกลลอน  รวม 500 ลิตร   สเปร์แอลกอลฮอล์ล้างมือ ขนาด 70 มล จำนวน 300 ขวด รวม 21 ลิตร  แอลกอลฮอล์ขนาด 5,000 มล. จำนวน 100 แกลลอน  รวม 500 ลิตร   นอกจากนั้นยังมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา โดย นาย สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา  จำนวน 88 หลอด เพื่อมอบให้กับจุดสกัด และจุดบริการประชาชน  จำนวน 8 จุด และ M PARK มอบ FACE SHIELD จำนวน 1,000 ชิ้น  โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้แทนรับมอบ

นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงเกี่ยวการปฏิบัติงานของศูนย์ฯว่า  ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ(PUI)  จำนวน    646 ราย  เป็นรายเก่า 641  +ใหม่ 5 ราย)   โดยมีผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน    18  ราย  และ 9 วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อ และจากการวิเคราะห์พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ติดเชื้อจากภายนอกจังหวัด 14 ราย  ติดเชื้อในจังหวัด 4 ราย ในขณะนี้คณะแพทย์ได้รักษาหายแล้ว 9 รายเป็นรายเก่า 5 ราย และรักษาหายเพิ่มอีก 4ราย โดยเป็นผู้ป่วยในเคสที่ 6,11,12,13 แม้หายขาดไม่พบเชื้อร้าย แต่ก็ต้องกักตัวต่อ 14 วัน ไว้ที่โรงพยาบาลสนาม รร.ปัญจดารา 5 ราย คือรายที่ 15 ที่รักษาหายมาก่อนหน้านี้ และให้ผู้รักษาหายก่อนหน้านี้ 3 รายที่กักตัวครบ 14 วัน  คือ เคสที่ 4,3, 5 กลับบ้านได้ โดยทำทำความเข้าใจกับชุมชน ซึ่งพักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

ส่วนผู้ป่วยติดเชื้ออีก 9 ราย ยังคงรักษาอยู่ที่ รพ.มหาราช 5 ราย, รพ.มทส. 2 และ รพ.โชคชัย 2 ราย มีอาการดีขึ้นรอตรวจเชื้อครั้งสุดท้าย 6 ราย  และอาการคงที่สามารถพูดคุยช่วยเหลือตัวเองได้ 3 ราย นอกจากนั้นยังมีผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อเข้ารับการตรวจรายใหม่ 7 ราย และรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ   จำนวน  2  ราย ส่วนอีก 5 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรง และกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข ที่มีประวัติสัมผัสเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ PUI รองลงมาคือกลุ่มมีภาวะปอดอักเสบ ที่รักษา 48 ชั่วโมงแล้วอาการไม่ดีขึ้น แต่ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 จากการายงานของข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 32 อำเภอ  รวม 36,943ราย(เก่า32,257 +ใหม่ 4,686) เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 27,650ราย(เก่า 23,551+ใหม่ 4,099) ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  9,293

สำหรับรายที่เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ(ตั้งแต่ 31 มี.ค.2563-16 เม.ย 2563) รวมจำนวน 54 ราย (อเมริกา 4,ญี่ปุ่น3, กัมพูชา 22, มาเลเซีย18, ไอร์แลนด์1,สปป.ลาว 3,สวีเดน1,สวิตเซอแลนด์1,เยอรมัน1) สัมผัสเสี่ยง(High Risk) ใหม่ 9 ราย ( มทส. 4 , กักตนเองที่บ้าน 5ราย)  โดยมีผู้อยู่ในสถานที่กักตัวอยู่ที่ รพ.มทส.,โรงพยาบาลสนาม รร.ปัญจดารา,   รพ.พิมาย, และกักตนเองที่บ้าน โดยจังหวัดนครราชสีมาเตรียมสถานที่กักตัวไว้จำนวน 260 ห้องได้แก่ รพ.มทส.-รร.ปัญจดารา-ศูนย์วิจัยฯ สูงเนิน -ศูนย์ ศพน.-รร.ศรีพัฒนา-  โดยในปัจจุบันได้ใช้ไป 48 ห้อง คงเหลือพร้อมรับ 212 ห้อง

นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวอันเชิญกระแสพระราชดำรัส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 และมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการ  รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรัสว่า “โรคระบาดไม่ใช่ความผิดของใคร และรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดด้วยความเข้าใจ มีระบบบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด”   “ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง และเหตุผลที่จะต้องปฏิบัติ” นอกจากนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินี ยังพระราชทานขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยว่า “ฝากเป็นกำลังใจให้คุณหมอกับพยาบาลด้วยค่ะ” 

ในเรื่องของการเยียวยาเฉพาะหน้า จังหวัดนครราชสีมายังคงเปิดสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ห่วงใยชาวโคราช  เพื่อให้ประชาชนที่     พบเห็นคนยากลำบาก ไม่มีข้าวทาน หรือยากลำบากอื่นๆ ขอให้โทรแจ้งเบาะแสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบทันที เพื่อการหาทางให้การช่วยเหลือชาวโคราชที่ยากลำบาก ให้ชาวโคราชร่วมฝ่าวิกฤตินี้    ไปด้วยกัน พบว่า มีประชาชนโทรมาแจ้งขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้น 18 ราย จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีข้อน่าสังเกตคือ พบข้อมูลมีผู้สูงอายุป่วยด้วยปอดอักเสบเข้าเกณฑ์ต้องตรวจหาเชื้อ(PUI)รายใหม่ เข้ามาเรื่อยๆสูงถึงร้อยละ60 ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จึงขอเน้นย้ำว่าขอให้ทุกคนใน       ครอบครัวได้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็น  ทั้งนี้ควรสื่อสารให้ทุกคนในครอบครัวและสังคมได้เข้าใจว่าเป็นมาตรการทางสังคมที่สำคัญ  โดยเฉพาะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุได้  

ดังนั้นมาตรการทางสังคมจึงมีความสำคัญมาก โดยควรทิ้งระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา “ล้างมือทั้งวัน กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน  2 เมตร และสวมหน้ากากผ้าทุกคนในรายที่ไม่ป่วย สำหรับผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน”      นอกจากนี้ มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อโคราช”  ควรให้ความสำคัญกับอนามัยส่วนบุคคล อีกทั้ง อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อโคราช ช่วยกันทำความสะอาดที่อยู่อาศัย เพื่อรณรงค์โรคไข้เลือดออกเนื่องจากมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว    ควรให้ชุมชน อสม. ประชาชนช่วยกันรณรงค์เฝ้าระวัง หากมีอาการสงสัย แจ้งโทรศัพท์ไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน