พื้นที่โฆษณา

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส “COVID -19”โดยนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช นำทีมงานหยุดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อย่างได้ผล สถานการณ์การหยุดระบาดเริ่มเด่นชัด ชาวโคราชเชื่อมั่นในตัว”ผู้นำ”เป็นผลทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของชาวโคราช จนสามารถหยุดเชื้อนรก..!! ผ่านไป 6 วันไม่มีติดเชื้อเพิ่ม สรุปมีผู้ติดเชื้อ 18 ราย รักษาหายแล้ว 5 ราย อีก 13 รายอาการดีใกล้หาย ผู้ว่าฯอวยพรวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยให้ชาวโคราช สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนผู้ได้รับผลกระทบทุกกรณี เพื่อประสานงานการเยียวยาเต็มรูปแบบ

วันที่ 13  เมษายน.2563  เวลา 13.30 น.  ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ( ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19  ) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย  วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นาย อภินันท์ เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นาย จรัสชัย  โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นาย ศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิชเรศสีมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   นาง ปิยะฉัตร อินทรสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นายแพทย์  สุรัตน์  ส่งวิรุฬห์  รอง ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา   ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19   ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สื่อมวลชนหลายสำนักร่วมรายงานข่าว 

ก่อนจะมีการแถลงข่าว นาย  วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   ได้กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชน ข้าราชการและสื่อมวลชนเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย 2563 และวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  ร่วมใจต้านภัย  COVID-19 โดยได้มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบใช้เท้ากด  ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ไวรัส COVID -19   จ.นครราชสีมา อีกด้วย   

พื้นที่โฆษณา

จากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  ได้แถลงว่า จังหวัดนครราชสีมา  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวน   จำนวน  622 ราย  รายเก่า 608 รายๆใหม่ 14ราย ที่ผ่านมามีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19   จำนวน 18  ราย ห่างระยะการพบติดเชื้อเป็นวันที่ 6 จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ติดเชื้อ COVID-19   ติดเชื้อจากภายนอกเขตจังหวัด 14 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 4 ราย  แบ่งเป็น รักษาหาย 5  ราย จากนั้นเข้ากักตัวพักพื้นต่อ 14 วัน ที่ รร.ปัญจดารา  4 ราย  ผู้ป่วยรายที่  3,4,5,15  และกักตัวที่ รพ.โชคชัย 1 ราย คือผูป่วยรายที่ 9

สำหรับผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัว 13 รายนั้น อยู่ที่ รพ.มหาราช 5 ราย รพ.มทส. 2 ราย รพ.เทพรัตน์ 4  ราย และ รพ.โชคชัย 2 ราย  ส่วนการตรวจรักษาไม่พบเชื้อ จำนวน  597 ราย  รายเก่า 585รายๆใหม่ 12 ราย  และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  จำนวน  7  ราย  ทั้งนี้จาการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อรายใหม่ มีอัตราการเกิดโรคในรอบ 14 วัน  คิดเป็น 1.48%  ของประเทศไทย และคิดเป็น  0.73% ตั้งแต่เกิดโรคในประเทศไทย ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 35 ปี สัญชาติไทย 18 คน และชาวต่างชาติ 0 คน ผู้ป่วยแบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 13 คนทั้งนี้เป็นผลจากการคัดกรองประชาชนจำนวน 65,214 ราย โดยมียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค ถึง 13 เม.ย 2563 เวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา

กรณีการเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ(PN) มีจำนวน 276 ราย  คัดกรองแล้วไม่ป่วย  276 ราย กักตัวครบ 14 วัน จำนวน 250 ราย    ปัจจุบันติดตามต่อเนื่องจำนวน  16 ราย จากข้อมูลโปรแกรม COVID 19 KORAT พบว่ามีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมา รายงานครบทั้ง 32 อำเภอ รวม 28,082 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วันจำนวน 19,821 ราย  ปัจจุบันเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการได้ติดตามต่อเนื่องจำนวน  8,216  ราย 

 สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศ ( ตั้งแต่ 31 มี.ค. 2563 – 12 เม.ย. 2563 ) มีทั้งหมด 43 ราย  ( อเมริกา 2 ญี่ปุ่น 1 กัมพูชา 26 มาเลเซีย 10 ไอร์แลนด์ 1 สปป.ลาว 3 )  คัดกรองพบว่ามีผู้สัมผัส”เสี่ยง”ติดเชื้อ  11 ราย โดยกักตัวที่ รพ.มทส. 3 ราย  ศูนย์วิจัยฯ อ.สูงเนิน  3  ราย และสมัครใจกักตัวที่บ้าน 5 ราย รวมทั้งผู้ป่วยที่ยังรักษาไม่หายรวม 59 ราย

อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็น เพราะอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ซึ่งพบข้อมูลมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อรายใหม่ จำนวน 14 ราย พบผู้สูงอายุสูงถึงร้อยละ 28.57  และขอให้ทุกคนเน้นมาตรการทางสังคม  โดยควรทิ้งห่างระยะห่างกัน 2 เมตร ร่วมกับมาตรการ ล้างมือทั้งวัน  กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกัน 2 เมตร  และสวมหน้ากากอนามัยทั้งที่ป่วยและในทุกรายที่ไม่ป่วย  นอกจากนี้ มาตรการ “ อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อโคราช “ ซึ่งจะช่วยให้การระบาดลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อพวกเราให้ชาวโคราช  จะได้ร่วมฝ่าวิกฤติ โควิด -19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน 

ด้าน นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า มีเสียงเรียกร้องตามสื่อต่างมากมายว่ามีบุคคลผู้มีอาชีพอิสระ ซึ่งได้รับผลกระทบที่ไม่ได้ลงทะเบียน เนื่องจากพบว่าอาชีพที่ประกอบอยู่นั้นไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด ตนจึงได้มอบนโยบายให้ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีวิต  เช่น ขาดอาหารในการบริโภค หรือสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องการความช่วยเหลือจากกรณีต่างๆ หรือสามารถโทรแจ้งสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน