สั่งซื้อได้ที่ FB : http://m.me/Koypichataya
Line : https://bit.ly/3aYaRUD

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธาน   ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์  ให้กับผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  และตัวแทนแต่ละโรงพยาบาล   ซึ่งอุปกรณ์ที่ส่งมอบในวันนี้ได้แก่   กล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19 และนำเสนออุปกรณ์ที่ทางคณะประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ช่วยทางการแพทย์   ชุดครอบผู้ป่วยที่นอนบนเตียงสนามในรถฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายในการไอจามขณะนำส่งโรงพยาบาล เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ และตู้ SWAB  ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า จากทั้ง 4 คณะ ของ มทร.อีสาน โดยมีพิธีมอบเมื่อวันที่  9 เมษายน พ.ศ. 2563   ณ ห้องปฏิบัติการ Fabrication Lab ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.อีสาน จ. นครราชสีมา 

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มทร.อีสาน นครราชสีมา เปิดเผยว่า  อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ในวันนี้   เป็นผลผลิตจากทีมงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งหมดมากกว่า 100 รายการ สำหรับกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ที่ทางมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมานี้ นับมีความแข็งแรงทนทาน และผลิตออกมาให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม

ที่ผ่านมา มทร.อีสาน ได้ส่งมอบกล่องป้องกันการกระจายเชื้อ COVID-19  ให้กับ นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน จำนวน 15 กล่อง เพื่อเป็นตัวแทนรับมอบนำไปส่งต่อให้กับ 15 โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการผลิตและส่งมอบในครั้งนั้น มทร.อีสาน พบว่ายังมีหน่วยงานทางการแพทย์อีกหลายแห่งที่ยังต้องการอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกมากมาย จึงได้รวบรวมทีมงานเพื่อดำเนินการผลิตขึ้นมาเพิ่มอีกจำนวน 90 กล่อง เพื่อให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์ทุกส่วนมีอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันได้อย่างทั่วถึง

โดยวันนี้ ได้มีการส่งมอบให้กับหลากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 65 กล่อง พร้อมกับหน้ากากเฟซชีลด์ (Face Shield)  จำนวน 100 ชิ้น โรงพยาบาลแม่ลาน จังหวัดปัตตานี จำนวน 5 กล่อง คลินิกอบอุ่นมหาชัย ชุมชนมหาชัย นครราชสีมา จำนวน 3 กล่อง หน่วยงานทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 กล่อง ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 2 (วัดป่าสาละวัน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 2 กล่อง สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา จำนวน 3 กล่อง โรงพยาบาลส่วนตำบลบุสมอ จ.นครราชสีมา จำนวน 1 กล่อง

นอกจากนี้ยังได้ผลิตเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติมอบให้กับศูนย์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช อีกจำนวน 1 กล่อง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการใช้ป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ต่อไป และโอกาสนี้ มทร.อีสาน ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังในวิกฤตการแพร่ระบาดนี้ รวมถึงเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นี้  ไปได้ด้วยดี

ทีมข่าว MC.news.com