สั่งซื้อได้ที่  FB : http://m.me/Koypichataya
Line : https://bit.ly/3aYaRUD

วันที่ 10 เมษายน 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการทดสอบระบบหุ่นยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ควบคุมระยะไกล โดยใช้หุ่นยนต์ควบคุมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมีบุคคลควบคุมระยะไกล ซึ่งผลิตโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำหุ่นยนต์มาทดสอบพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นครั้งแรก หลังจากได้ดำเนินการประดิษฐ์หุ่นยนต์ ใช้เวลาเพียง 1 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความมั่นใจ ในการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคการศึกษา หากการทดสอบหุ่นยนต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจะมีการนำหุ่นยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อยังสถานที่ต่าง ๆ  โดยเฉพาะห้องน้ำ ที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค อาคารเรียน และสำนักงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป

ทีมข่าว MC.news.Com รายงาน