วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นาย นิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับการประปานครหลวง  ได้มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (  COVID-19 ) โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  และ นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เป็นตัวแทนรับมอบ ท่ามกลาง ข้าราชการ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และมีสื่อมวลชนหลายสำนักเข้าร่วมรายงานข่าว

สั่งซื้อได้ที่  FB : http://m.me/Koypichataya
Line : https://bit.ly/3aYaRUD

นาย นิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ นอกจากจะได้มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (  COVID-19 ) แล้ว ตนเองได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้งหมด   โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ  รองผู้ว่าราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ซึ่งได้เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานกับทางราชการเป็นอย่างดีในหลายเรื่อง   ในการช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจากนอกพื้นที่หรือมาจากต่างประเทศก็ตาม  ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน  ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจะทราบเป้นอย่างดีว่าบุคคลใดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  ซึ่งตรงนี้ตนเองอยากให้ช่วยกันดูแลให้ดี  และที่สำคัญชาวบ้านเองก็ต้องปฏิบัติตามที่ส่วนราชการวางแนวทางปฏิบัติไว้  เพื่อจะผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ไปให้ได้ 

นอกจากปัญหาเรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว ในพื้นที่เองยังมีปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปัญหาไฟไหม้ป่า รวมทั้งปัญหาเรื่องฝุ่น pm 2.5  ซึ่งถือว่าปีนี้มีภัยพิบัติเข้ามามาก  ดังนั้นทางกกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลพี่น้องประชาชน  จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล   ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงมาก  วันนี้ตนเองจึงได้ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา  เพื่อมาดูเรื่องปัญหาภัยแล้งเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค  ส่วนปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เชื่อว่าทางจังหวัดได้มีแผนในการรองรับปัญหาเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้จัดงบประมาณลงมาช่วยในการสนับสนุนทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอ  และรัฐบาลจะดูแลให้ดีที่สุด

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน