วันนี้ 1 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  เพื่อตรวจสอบดูผลกระทบด้านการท่องเที่ยว  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   พบว่าในทุกพื้นที่มีสภาพซบเซาทั้งที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตามสถานที่พักต่าง ๆ  มีการแจ้งยกเลิก 100%  ตลาดขายของฝาก  ร้านอาหาร ตลาดนัด ตลาดสด ยอดขายตกไปกว่า 90%  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่อยู่ในเหตุการณ์ปกติที่ผ่านมา

ด้าน นาย พงษ์เทพ  มาลาชาสิงห์  ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียว  กล่าวว่า  ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   สถานที่พักในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว   มีการทยอยยกเลิกการเข้าพัก  จนถึงวันนี้ได้มีการยกเลิกไป 100 %   จนกระทั้งมีคำสั่งจากรัฐบาลในการเข้มงวดมากขึ้น  ทำให้ร้านอาหารมียอดขายลดลงและต่างทยอยปิดตัวลงเช่นเดียวกัน   ขณะเดียวกันบรรดาแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาด  ต่างก็โอดครวญยอดขายลงลงไปมาก   อย่างไรก็ตาม  ในภาวะเช่นนี้ตนเองก็ฝากความปรารถนาดีของให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือให้สะอาด หยุดอยู่บ้านเพื่อชาติ  ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่  และขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี

ด้าน ลุงไกร ชมน้อย สวนลุงไกร เจ้าของสวนลุงไกรแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติ กล่าวว่า  ในพื้นที่สวนของตนเองเป็นแปลงผักซึ่งเป็นอีกหนึ่งแล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ในอำเภอวังน้ำเขียว  และตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   ทำให้สวนของตนเองปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวมาชมแล้ว    นอกจากนี้คณะดูงานที่เคยมาดูงานก็ถูกยกเลิกไปทั้งหมด  ปัจจุบันได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะที่สวนแห่งนี้ยังเป็นจุดขายสินค้าของชุมชนด้วย  ดังนั้นตนเองอยากฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยเหลือด้วย

ทีทข่าว MC.news.com รายงาน