นาย อนุวัฒน์ คณาจันทร์ รอง นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สถานศึกษาในสังกัดของ อบจ.นครราชสีมา  ซึ่งมีอยู่ 58 โรงเรียน และมีนักเรียนในสังกัดประมาณ 30,000 คน  โดยการเรียนการมีตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง   มัธยมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งมีความเป็นห่วงมากหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID – 19  ยังเป็นไปในลักษณะนี้  อาจจะส่งผลไปถึงการเรียนการสอนของนักเรียน   เพราะโดยปกติแล้วจะเปิดเรียนในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม   เรื่องนี้ทาง  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวีนายก อบจ.นครราชสีมา ได้มีดำริว่า  ควรที่จะต้องหันมาดูรูปแบบของการเรียนออนไลน์  ซึ่งหากเตรียมการตอนนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ 1 เดือนกว่า ในการเตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์   

“เวลานี้ยังไม่ทราบว่าทางรัฐบาล หรือกระทรวงฯ  หรือกรม ฯ จะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรเมื่อถึงเวลาที่ที่เปิดเทอม  และไม่สามารถให้เด็กนักเรียนมาเรียนตามปกติได้แล้ว อาจะส่งผลกระทบหลายอย่างอาทิ การจัดสถานที่นั่งเรียนห่างกัน  ขณะที่ห้องเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้เพียง 40 คน อาจจะต้องรับได้เพียง 20 คน  แล้วจะหาห้องเรียนที่ไหนในการรองรับจุดนี้    และจะเรียนกันอย่างไร   และแม้กระทั่งผู้ปกครองของนักเรียนเอง จะยินยอมให้ลูกหลานของตนเองมาเรียนหรือไม่  หากจะต้องมาเรียนรวมกลุ่มกัน 

ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ที่ทาง อบจ.นครราชสีมา จะเตรียมการเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้   และในวันนี้เองก็ได้มีการให้ทางคุณครูอาจารย์ ไปดำเนินการพิจารณาแนวทางว่า การเรียนออนไลน์  จะต้องมีอุปกรณ์และจะต้องดำเนินการอย่างไร  รวมทั้งไปตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของนักเรียนว่ามีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์หรือไม่ ซึ่งเรื่องการเรียนการสอนนี้จะมีการทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงปลายเดือนนี้  ในพื้นที่โรงเรียนทั้ง 58 โรงเรียน  และจะมีการนำมาประมวลผลอีกครั้งว่า การเรียนการสอนออนไลน์ จะทำอย่างไรบ้าง     

อย่างไรก็ตามตนเองมีความเป็นกังวลว่าหากส่วนกลางมีคำสั่งว่าไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนได้  ตนเองเป็นห่วงนักเรียนในสังกัดซึ่งมี  ประมาณ 30,000 คน  จะทำอย่างไร   ดังนั้นทาง อบจ.นครราชสีมา จึงต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นนี้  นอกจากนี้ยังเป็นห่วงว่าหากมีการออกคำสั่งในระยะกระชั้นชิด เนื่องจากส่วนกลางเองก็ต้องดูสถานการณ์แบบวันต่อวัน  โดยเฉพาะจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อเชื้อไวรัส  COVID – 19  เป็นไปในลักษณะอย่างไร  ซึ่งต้องมีความรอบคอบมาก  ดังนั้นทาง อบจ.นครราชสีมา จึงได้เตรียมการเรียนการสอนออนไลน์เอาไว้ก่อน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน