วันที่ 31 มีนาคม 63 ที่ด้านหน้าสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี  นายก อบจ.นครราชสีมา  พร้อมทั้ง ผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ปรบมือยาวนาน 5 นาที เพื่อให้กำลังใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID – 19  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกับ  อบจ.ทั่วประเทศ 

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ เปิดเผยว่า  สำหรับมาตรการของ อบจ.นครราชสีมา   ที่จะปฏิบัติการณ์รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID – 19  ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา มีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ประมาณ 3,000 คน  แยกเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 2,000 คน  และเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองและหน่วยงานต่าง ๆ  อีกประมาณ 1,000  คน    และในส่วนของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในกองและหน่วยงานต่าง ๆ  จำนวน 1,000  คน  

อบจ.นครราชสีมา ได้มีมาตรการให้มาปฏิบัติงานลักษณะวันเว้นวัน  โดยเรื่องดังกล่าวได้ทำเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผุ้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน  แล้ว และทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อเองก็ได้แจ้งมาเป็นหนังสือว่ารับทราบแล้ว   ส่วนการออกค่ำสั่งนั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารในหน่วยงานนั้น ๆ  และทาง นายก อบจ.นครราชสีมา เองก็ได้มีการออกคำสั่งแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 63  ให้ถือปฏิบัติจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

โดยในส่วนที่ยังจำเป็นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ก็ต้องมาปฏิบัติทุกวัน  และในส่วนที่สามารถเอางาน กลับไปทำที่บ้านได้ก็เอากลับไปทำที่บ้าน โดยจัดเป็นตารางวันเว้นวัน   อย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนของผู้บริหาร นายก อบจ.นครราชสีมา   รอง นายก อบจ.นครราชสีมา  ปลัดฯ อบจ.นครราชสีมา  รอง ปลัดฯอบจ.นครราชสีมา  ผู้อำนวยการสำนักฯ  ผู้อำนวยการกอง ฯ  หัวหน้าหน่วย  หัวหน้าฝ่าย  ยังคงต้องมาปฏิบัติงานตามปกติทุกวัน   ซึ่งภายหลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 63 ที่ผ่านมา  ทำให้สามารถลดจำนวนคนที่เข้ามาปฏิบัติงานใน อบจ.นครราชสีมา มากถึง 30-40%

นอกจากนี้ในส่วนต่าง ๆ ยังได้มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดไข้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ กับ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกกันอยู่ทั้งหมด 6 จุด ด้วย โดยมีข้อบังคับที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติ คือ 1 .ผ่านการคัดกรองก่อน หากตรวจวัดไข้ไม่ผ่านคือมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส  จะดำเนินการส่งแพทย์ทันทีเพื่อทำการตรวจสอบในเบื้องต้น  2. ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหากใครไม่ปฏิบัติตามจะห้ามเข้ามาในพื้นที่เด็ดขาด    3.ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ จะมีการดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19  และทำความสะอาดทั้ง 6 จุด ของ อบจ.นครราชสีมา

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน