วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา13.00 น.ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  แจกจ่ายหน้ากากอนามัยกว่า 40,000 ชิ้น ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกัน COVID – 19  โดยมีการจัดคัดกรองตรวจวัดไข้  พร้อมทั้งมีการจัดระยะห่าง ด้วยการยืนห่างเว้นระยะ 2 เมตร  ในการยื่นเพื่อรอรับหน้ากากอนามัย  ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ก็ยืนระยะห่าง เว้นระยะ 2 เมตร  เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด-2019 โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศย้ำให้รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยทั้งหวัด อันเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้ดีอีกทางหนึ่ง

นาง ณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผลิตตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  โดยในวันนี้ได้นำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 8,000 ชิ้น  ส่วนที่เหลือจะมีการมอบไปยังชุมชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ขณะเดียวกันก็จะมีการกระจายไปยัง 32อำเภอ โดยก่อนที่จะมีการนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั้น ทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้นำหน้ากากอนามัยนี้ไปทำการซักล้างและรีดเพื่อเป็นการทำความสะอาดในเบื้องต้น และบรรจุในถุงพลาสติกก่อนแจกจ่ายให้ประชาชน  อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ยังดำเนินการผลิตตัดเย็บหน้ากากอนามัยเพิ่มอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อทำการแจกจ่ายให้ประชาชนได้มีใช้เพื่อ ป้องกัน COVID – 19  ได้อย่างทั่วถึงทุกคน

นาย วิเชียร จันทรนโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  สำหรับมาตรการของจังหวัดนครราชสีมา  โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ( นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  และปทุมธานี )  จังหวัดมีมาตรการให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.เทศบาล และ อสม. ได้ติดตามสำรวจ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  อีกทั้งแน่ะนำให้บุคคลนั้นแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน เป้นเวลา 14 วัน  วัดอุณภูมิร่างกายทุกวัน   หากพบว่ามีไข้คืออุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส  ร่วมกับ อาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ไอ มีน้ ามูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว  เน้นให้ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ  หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัยโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ อยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ ส่วนตัวไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน