วันที่ 25 มีนาคม 63 ที่พระอุโบถวัดสุทธจินดาวรวิหาร ( พระอารามหลวง )   อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ ได้นำหน้ากากอนามัย มาถวายยแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่จำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร  จำนวน 100 ผืน   โดยมีพระสงฆ์ สามเณร รับถวายพร้อมทั้ง ให้ศีลให้พรอนุโมทนากับศรัทธาบุญในครั้งนี้

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  เปิดเผยว่า  เนื่องจากในวัดสุทธจินดาวรวิหาร แห่งนี้มีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำพรรษาและอาศัยอยู่เป็นจำนวนหลายรูป  และพระภิกษุสงฆ์เองก็ต้องมีกิจกรรมทางศาสนา  ซึ่งต้องพบปะและเจอญาติโยมอยูเป็นจำนวนมาก  นอกนี้ภายในวัดสุทธจินดาเองก็เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะญาติโยมทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และที่มาจากพื้นที่อื่น ๆ ที่เดินทางมาติดติดต่อกับวัดสุทธจินดาวรวิหารแห่งนี้   ดังนั้นตนเองจึงเล็งเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  จึงมีความห่วงใยพระสงฆ์และสามเณรที่วัดแห่งนี้   

ประกอบกับก่อนนั้นตนเองได้รับผ้าจีวรซึ่งเป็นวัตถุดิบมา  และได้ทำการตัดเย็บโดยการระดมแม่บ้านมาช่วยกันตัดเย็บที่บ้านพักของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อต้องการไม่ให้มีคนจำนวนมากมาสัมผัส หรือหากจะต้องรอหน่วยงานจากภาครัฐนำมาถวายให้กับพระสงฆ์ สามเณร ก็อาจจะเป็นผ้าที่มีสีสันอาจจะดูแล้วเกิดความไม่เหมาะสม   หรืออาจต้องรอนาน ดังนั้นจึงได้เร่งทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในวันนี้

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน