วันพุธที่ 25  มีนาคม  2563 เวลา 08.30 น.  พ.ต.อ. อรพล โคตรโนนกอก ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้นำข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย   พร้อมด้วยรถน้ำ จาก อบต. ขนงพระ อบต.คลองม่วง และรถน้ำจากเทศบาลวังไทร ทำความสะอาดล้าง บริเวณอาคาร  ลงน้ำยาฆ่าเชื้อ โต๊ะทำงาน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19  ทั้งนอกอาคารและในอาคาร   เพื่อพี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการ 

ทั้งนี้ เนื่องจาก  ที่สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย  ซึ่งสถานที่ราชการซึ่งเป็นจุดที่สำคัญที่มีการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นคนในพื้นที่และที่มาจากพื้นที่อื่น ๆ ที่เดินทางมาติดติดต่อและใช้บริการของสถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย     ซึ่งมีความห่วงใยเป็นอย่างมาก   โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ดังนั้นจึงข้าราชการตำรวจผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย   พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือ จาก อบต. ขนงพระ อบต.คลองม่วง และรถน้ำจากเทศบาลวังไทร ร่วมกิจกรรม  Big Cleaningday   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   นอกจากนี้ ททาง สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย ยังได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาติดต่อราการกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสาหร่าย อีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน