บึงกาฬ # นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามติดปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2563 เร่งสร้างแรงงานมีฝีมือ ตอบโจทย์ยกระดับคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งติดตามขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ แก่นักเรียนยากจน ขยายผลสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสี่กระทรวงหลักคือ มหาดไทย แรงงาน ศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดบึงกาฬ เป็นครั้งแรก

ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวเพิ่มเติมว่า  การลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและร่วมประชุมหารือกับนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ จังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบึงกาฬ และ กศน.จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามปฏิทินการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้รายงานผลการสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายและจะพิจารณาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและโอกาสที่จะมีงานรองรับ

“หากได้มีการบูรณาการช่วยเหลือเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยกันฝึกอบรมให้นักเรียนเหล่านี้เป็นแรงงานมีฝีมือ จะทำให้มีรายได้ค่าจ้างเพิ่มสูงมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

ต้อง ดีเจนักข่าว รายงาน