วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่งตึ๊ง ) นครราชสีมา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นครราชสีมา ในฐานะ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พร้อมด้วย นาย ศิวัช เตียเจริญวรรธ์ หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพ – กู้ภัย นำทีมหน่วยกู้ชีพ- กู้ภัย สว่างเมตตาธรรมสถาน ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถพยาบาลพร้อมทั้งอุปกรณ์  ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย อีกส่วนหนึ่งได้มีการเร่งแอลกอฮอล์-เจลล้างมือ เพื่อใช้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยล่าสุดยังได้มีการแจ้งข้อปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ – กู้ภัย /อาสาสมัคร ที่ปฏิบัติงานจะต้อง   1. มีการตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิทุกคนทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน   2 . ตรวจคัดกรองวัดอุณภูมิผู้ป่วยหรือผู้ที่บาดเจ็บทุกรายก่อนเอาขึ้นรถพยาบาล ซึ่งหากพบว่ามีอาการไข้สูงให้เจ้าหน้าที่จะต้องใส่ชุด PPE ทันที หรือให้รถของโรงพยาบาลไปรับแทน 3. ระหว่างการปฏิบัติงานให้ทุกคนมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์-เจลล้างมือ บ่อย และ 4 .หลังจากส่งผู้ป่วยหรือผู้ที่บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถพยาบาลพร้อมทั้งอุปกรณ์  ทันที

นาย สุเทพ ณัฐกานต์กนก รองประธานมูลนิธิฯ ในฐานะ กรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นาย วิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม นายกสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้มีคำสั่งให้องค์กรไม่แสวงหากำไรต่าง ๆ  ได้เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดรถพยาบาลพร้อมทั้งอุปกรณ์  ก่อนที่จะมีการนำคนไข้ส่งถึงแพทย์พยาบาล ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะ หลังจากส่งผู้ป่วยหรือผู้ที่บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลแล้ว ให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดรถพยาบาลพร้อมทั้งอุปกรณ์  ทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  เนื่องจากประเทศไทยมีมูลนิธิและสมาคมมากกว่า 500 แห่ง ที่ทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  มีความเป็นห่วงมาก  ซึ่งจะมีการจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ – กู้ภัย /อาสาสมัคร เพื่อรองรับในการที่จะปฏิบัติงาน  ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีการจัดเป็น 2 ทีมปฏิบัติงาน เนื่องจากมี 2 มูลนิธิฯ  โดยอยู่ภายใต้กำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์สั่งการ

นาย สุเทพ ฯยังกล่าวอีกว่า เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ – กู้ภัย /อาสาสมัคร ของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน  ยังได้มีการผลิตแอลกอฮอล์-เจลล้างมือเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19  เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีความขาดแคลนอย่างมาก  ดังนั้นทาง เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ – กู้ภัย /อาสาสมัคร ของมูลนิธิ ฯ จึงต้องดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์-เจลล้างมือ เพื่อนำมาใช้เอง  ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงแล้ว  ยังเป็นเป็นการช่วยผ้ที่รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยที่ไปรับมาด้วย   นอกจากนี้ยังเป้นการช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในมูลนิธิฯด้วย  อย่างไรก็ตามหากที่ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาค อุปกรณ์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์-เจลล้างมือ  เพื่อให้ทาง เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ – กู้ภัย /อาสาสมัคร ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ก็สามารถมารถมาบริจาคได้ที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน หรือจะบริจาคเป็นปัจจัยเพื่อนำมาใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว  นำไปใช้ในการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน