วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  นาย วิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    นาง ณัฎฐินีภรณ์  จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบเหตุบ้านเรือนเสียหายจากฝนและลมกรรโชกแรง  ในพื้นทีอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา เนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 63 เวลาประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมา หลายพื้นที่ได้เกิดมีฝนตกหนักและลมกรรโชกแรง  เป็นเหตุให้บ้านเรื่องของราษฎรได้รับความเสียหาย 

ในการนี้ได้มีการมอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอ พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมกันออกสำรวจความเสียหาย และได้รายงานมายังทางจังหวัดนครราชสีมา และเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อขอรับความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กับราษฎรดังกล่าว  โดยได้รับการอนุมัติจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จัดเครื่องอุปโภค บริโภคมาช่วยเหลือบรรเทาให้กับราษฎร

โดย  ในพื้นที่ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จากการสำรวจความเสียหายพบว่า มีบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 118 หลังคาเรือน  ประกอบด้วย ตำบลช้างทอง  ได้รับความเสียหาย 93 หลังคาเรือน  ตำบลพระพุทธ ได้รับความเสียหาย 12 หลังคาเรือน   ตำบลท่าช้าง  ได้รับความเสียหาย 11 หลังคาเรือน  และตำบลหนองงูเหลือม ได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน    

ส่วน อำเภอโชคชัย  สรุปครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ดังนี้  ตำบลละลมใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 3  ได้รับความเสียหาย 15  หลังคาเรือน  หมู่ที่ 4  ได้รับความเสียหาย 4  หลังคาเรือน    หมู่ที่ 10 ได้รับความเสียหาย 41 หลังคาเรือน   ตำบลด่านเกวียน (เขตเทศบาล)  หมู่ที่ 1  ได้รับความเสียหาย   1  หลังคาเรือน   หมู่ที่ 6 ได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน    หมู่ที่ 8 ได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน   หมู่ที่ 3  ได้รับความเสียหาย 2 หลังคาเรือน  รวมทั้งสิ้น  65  หลังคาเรือน

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน