วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กันร่วมแถลงข่าวเลื่อนการรำบวงสรวงในวันเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานประจำปีวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี ย่าโม ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม-3 เมษายน 2563 และในวันเปิดงานได้กำหนดให้มีการรำบวงสรวงในวันเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นั้น

ต่อมาได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19) และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย คณะกรรมการจัดงานโดยการนำของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ได้ออกมาแถลงข่าวเพื่อเลื่อนการจัดงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด และคงเหลือไว้แต่การรำบวงสรวงในวันเปิดงานที่เป็นประเพณีอันดีงามของสตรีชาวโคราชซึ่งปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน

.

แต่เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 (Corona virus Disease 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะระบาดเป็นระยะที่ 3 และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ร้ายแรง ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายดังกล่าว จังหวัดนครราชสีมาจึงได้ประกาศเลื่อนกำหนดการรำบวงสรวงในวันเปิดงานฉลองวันแหง่ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย

.

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน