วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา  พระเทพรัตนดิลก  เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย  ประธานฝ่ายสงฆ์   พระมงคลรัตนสุธี เจ้าคณะอำเภอประทาย-โนนแดง (ธรรมยุติ) / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย  นาย อภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมทั้ง ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมใจกัน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี

ภายในพิธี   นาย อภินันท์  เผือกผ่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆราวาส  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   คณะพระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล  ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนากถา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี    ทั้งนี้พิธีดังกล่าวนี้ จะมีการประกอบพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน   ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป ในพื้นที่ทุกตำบลทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา    และในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา  ได้มีการกำหนดให้ วัดศาลาลอย ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563   โดยได้เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่พระอุโบสถ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

รายงานเพิ่มเติมแจ้งว่า  ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้  ยังได้มีการกำหนดให้ วัดป่าศรัทธารวม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน