วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 17.00 น. ที่ลานกิจกรรม ด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ได้มีการจัดกิจกรรม ”เปล่งเสียงพระพุทธมนต์ เจริญจิตแผ่เมตตา อาลัยผู้จากลา T 21  โดยมี พระสาสนโสภณ ( หลวงพ่อใหญ่ )  วัดสุทธจินดาวรวิหาร  พระเทพรัตนดิลก  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ( ธรรมยุต ) วัดศาลาลอย   พระเทพสีมาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดบึง  พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์มหาราช  และหลวงพ่ออกัณหา  สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม เมตตา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ธรรมยุต และมหานิกาย จังหวัดนครราชสีมา  พระเถรานุเถระ จำนวน 10 รูป  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฎกรรม ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ที่ผ่านมา  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯได้ร่วมสวดมนต์ ภาวนา และถวายมหาสังฆทานเพื่ออุทิศบุญใหญ่ในครั้งนี้  ซึ่งมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชน และพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่า นุ่งขาวห่มขาว เข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าฯโคราช  กล่าวว่า  กิจกรรมนี้เป็นการร่วมใจกันของชาวโคราช  เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โศกนาฎกรรม ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ยังเป็นการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่  เพื่อให้มีชีวิตที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้าและการดำเนินชีวิตต่อไป  และสำหรับทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  สมเด็จพระบรมราชินี  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้พระราชทานความช่วยเหลือกับผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มาโดยตลอด    นอกจากนี้ยังได้รับความกรุณาจากคณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีทำบุญและเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ในจังหวัดนครราชสีมา   ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน  ที่ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือญาติของผู้ที่เสียชีวิต  ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้  จำนวน 89,936,633 บาท  จึงขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

นาย วิเชียร ยังกล่าวอีกว่า  ความจริงแล้วทราบว่ายังมีอีกหลายท่านมีความประสงค์ที่จะบริจาคเพิ่มเติม   แต่การทำงานทุกอย่างต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากญาติของผู้ที่เสียชีวิต  บาดเจ็บ  มาจากหลายครอบครัวและมาจากหลายพื้นที่  การบริหารจัดการกับเงินบริจาคจึงต้องทำด้วยความรวดเร็ว และทำด้วยความโปร่งใส  มีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์   และไม่มีการนำเงินบริจาคเหล่านี้มาจัดกิจกรรม  หรือจัดตั้งกองทุน หรือนำไปใช้อย่างอื่น  ทุกบาททุกสตางค์เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่บริจาคเงิน ที่ต้องการให้เงินบริจาคเหล่านี้ไปถึง ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต  และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ   ซึ่งปัจจุบันยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จำนวน  4 ราย ที่อยู่ในห้องไอซียู  ทางจังหวัดยังคงติดตามเยี่ยมผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทุกวัน  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฯ หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ กาชาดจังหวัด  ได้ออกไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเพื่อติดตามความเป็นอยู่ของแต่ละครอบครัวด้วย

ทีมข่าว  MC.news.com รายงาน