วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563ศาลแรงงานภาค 3 ได้จัด “พิธีทำบุญและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารที่ทำการศาลแรงงานภาค 3 หลังใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา”     โดยมีนายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 3 เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลตรี วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2  พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ต.สุจินต์ นิจพานิชย์ ผบก.ภ.จว.เข้าร่วมพิธี

เดิมศาลแรงงานภาค 3 เป็นศาลสาขาของศาลแรงงานกลาง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2541 ตั้งอยู่ที่อาคารศาลแขวงนครราชสีมาต่อมาวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศาล และ  วันเปิดทำการศาลแรงงานภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 ยกฐานะจากศาลสาขาเป็นศาลแรงงานภาค 3 มีเขตอำนาจศาล.     คลอบคลุมพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร จากนั้นคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้ประกาศ ให้ศาลแรงงานภาค 3 ย้ายอาคารที่ทำการแห่งใหม่มาตั้งบนอาคารศาลแรงงานภาค 3 แห่งนี้ ตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

อาคารศาลแรงงานภาค 3 หลังใหม่ปรับปรุงจากอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาเดิม ด้วยเงินงบประมาณ 31,772,387.90 บาท แต่.         โดยที่อาคารศาลแรงงานภาค 3 หลังใหม่ยังไม่มีการทำบุญและยังไม่มีองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ซึ่ง ประเทศไทยได้นำ “ครุฑ” มาใช้เป็นสัญลักษณ์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และถือเป็นตราประจำแผ่นดินหรือ ตราพระราชลัญจกร ซึ่งหมายถึงพระราชบัลลังก์ นอกจากนี้ ตราครุฑ ยังใช้เป็นตราประจำสถานที่ราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาในการพิพากษาคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และศาลแรงงานภาค ๓ ได้ย้ายที่ทำการมาอาคารหลังใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมดังนี้  1.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล 2. พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน เพื่อให้อาคารศาลแรงงานภาค 3  หลังใหม่ มีภาพลักษณ์สมกับเป็นสถานที่อันทรงเกียรติที่ได้ปฏิบัติราชการในพระปรมาภิไธย  พระมหากษัตริย์3.ปลูกต้นไม้มงคลเพื่อเป็นที่ระลึก คือ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10  จำนวน 5 ต้น  โดยศาลแรงงานภาค ๓  ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0 4423 0497 หรือโทรศัพท์ 0-4423-0497 ต่อ 441-444โทรสาร 0-4424-3594 Website WWW.lbnksc.coj.go.t

สันติ วงษาเกษ  รายงาน