นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งว่า  ปัจจุบันทางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตลอดเวลา   โดยเฉพาะในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดในเรื่องของน้ำประปาภูมภาค ซึ่งมี 2 แห่ง ที่จะมีปัญหามากที่สุดในช่วงเดือนเมษายน  คือที่การประปาภูมิภาคของอำเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งปัจจุบันได้มีการวางแผนแก้ปัญหาด้วยการนำน้ำจากเขื่อนลำแชะ  ลำมูล  มาใช้   ส่วนที่การประปาของอำเภอคงซึ่งคาดว่าน้ำจะไม่พอใช้  นอกจากนี้ยังมีในส่วนของโรงพยาบาลอีกสองแห่ง คือโรงพยาบาลอำเภอบัวลายและโรงพยาบาลอำเภอเทพารักษ์  ที่มีการเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากน้ำใกล้จะหมดแล้ว  

และล่าสุดวันนี้ได้รับรายงาน ในส่วนของพื้นที่ตำบลจอหอ  ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลโคกกรวด ในเขตอำเภอเมืองนั้น ขณะนี้พบว่าบางแห่งขาดแคลนน้ำ และบางแห่งกำลังจะขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาแล้ว  ดังนั้นในวันนี้จึงได้ลงพื้นที่มาดูสระน้ำที่กักเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลจอหอ  ขาดแคลนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาแล้ว   และในวันนี้เองก็ได้มีการประชุมหารือกันกับ นาย บุญเทียม ถิ่นโคกสูง  พร้อมด้วย กำนัน  ผู้นำชุมชน และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการชลประทานลำตะคอง   โดยจะขอให้มีการปล่อยน้ำมาให้พื้นที่ตำบลจอหอ อีกวินาทีละ 2 คิว  เพื่อให้น้ำลงมาที่ลำบริบูรณ์และลำตะคอง  เพื่อให้พื้นที่ตำบลจอหอและพื้นที่ตำบลหนองกระทุ่ม  ได้ทำการกักเก็บน้ำเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาใช้

“อย่างไรก็ตาม  อยากขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ริมสองฝั่งลำตะคอง  ช่วงก่อนที่มวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ประตูน้ำบ้านละลมหม้อ  ซึ่งเป็นห่วงปัญหาการลักลอบสูบน้ำไปใช้กับนาปลัง  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ที่ 21 ก.พ.63 นี้  อย่าสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรอย่างเด็ดขาด  ขอน้ำให้พี่น้องในพื้นที่ตำบลจอ ตำบลหนองกระทุ่ม  และตำบลโคกกรวด  ได้มีน้ำเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา  เพราะปัจจุบันนี้ไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก    และขอความร่วมมือไปยังนายอำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน  อำเภอขามทะเลสอ  รวมทั้งกำนัน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ โดยไม่สูบน้ำไปใช้เพื่อทำนาปรังอย่างเด็ดขาด”นายวิเชียรกล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน