วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาทำหน้าที่ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 โดยมีร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร นำข้าราชการ ทุกสำนักในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุม 30คนเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยการประชุมมีวาระการประชุมจำนวน 10ระเบียบวาระ โดยมีเรื่องของการประกาศแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่มีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งการประเมินผล การให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมทั้งการกันเงินงบประมาณ และเปลี่ยนแปงโครงการการจ่ายขาดเงินสะสม รวมทั้งขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อนำไปใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีขึ้นในกลางปีนี้

เมื่อเริ่มการประชุมนายชุณห์ ประธานสภาฯได้ขอให้สมาชิกทั้ง 30 คน รวมทั้งฝ่ายบริหารได้ลุกยืนสงบนิ่ง 1นาที  พร้อมกล่าวไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต จากกรณีจ่าทหารคลั่งควงอาวุธสงครามไล่ฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ ทำให้มีผู้บาดเจ็บ 58 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 30 ศพ หลังจากนั้นได้เข้าสู่วาระการประชุมตามที่เจ้าหน้าที่สภาฯได้กำหนด โดยระเบียบวาระที่ได้รับความสนใจก็คือญัตติการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน  31.6 ล้านบาทเศษ เพื่อนำไปสมทบใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.โคราช พร้อมผู้บริหาร โดยในปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายบริหารได้ตั้งไว้เพียง 36.7 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอกับการใช้จ่าย ที่ประมาณการไว้ที่ 70 ล้านบาทเศษ โดย นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ได้ลุกขึ้นอภิปราย การจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่แจ้งมา ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน และอยากให้สภาฯได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดตามมา  โดยฝ่ายบริหารเห็นด้วย และขอถอนญัตตินี้ออกไปก่อน เพื่อดูความชัดเจนของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย

นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงกรณีนี้ว่า เป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบในการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะมีผลผูกพันในเรื่องของกฎหมายในอนาคต แต่เรื่องที่น่าสนใจในจณะนี้คือความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 32 อำเภอที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ที่สมาชิกสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนได้ จึงได้ขอให้สมาชิกสภาทุกเขต ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำในเขตของตนและจัดทำแผน เพื่อการแก้ปัญหาภัยแล้งให้เกิดความยั่งยืน โดยอาศัยมติของสภาฯ นำเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้พ้นจากการประสบชตากรรมในภาวะของภัยแล้ง

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน