วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กราดยิงด้วยความบ้าคลั่งของจ่าทหารปืนโหด  และได้เปิดเผยว่า “เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นห่วงความรู้สึกของชาวโคราชเป็นอย่างมาก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในกระทรวงพาณิชย์เร่งฟื้นฟูเยียวยาภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดสรรพกำลัง เพื่อให้ชาวโคราชสามารถเดินต่อไปได้ด้วยความแข็งแกร่ง พร้อมสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง”

“เบื้องตัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ประกอบการ/ประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยจะดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มาตรการะยะสั้น ได้แก่ 1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ศูนย์การคเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย 1.1) จัดกิจกรรมออกบูธให้คำปรึกษาแนะนำ/ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดทำบัญชีและการวางแผนทางภาษี โดยร่วมมือกับสำนักงานบัญชีคุณภาพในพื้นที่จำนวน 2 สำนักงาน คือ บริษัท ขจรศรี (การบัญชี)จำกัด และ บริษัท สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด 1.2) ให้คำปรึกษาด้านการเงินและการให้เงินกู้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษเพื่อพื้นฟูกิจการ โดยร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรกับกรมพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกิจกรรมการให้คำปรึกษาฯ ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อมั่นและเกิดการใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาว ได้แก่ 2.1) จัดสัมมนาภายใต้โครงการ “บัญชี…ชี้ช่องรวย”โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ (CPD) ได้ 6 ชั่วโม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและความเข้าใจในงบการเงิน ระบบภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินและการใช้ข้อมูลทางบัญชี กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชี และนิสิตนักศึกษา จำนวน 300 ราย

2.2) จัดกิจกรรม MOUภายใต้โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ – ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา – ม.วงษ์ชวลิตกุล – วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ รวมถึง การจัดอบรมให้ความรู้การทำการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นการขยายช่องทางการตลาดให้กว้างและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 2.3 ดำเนินกิจกรรม/การอบรมสัมมนาที่กรมฯ กำลังจะจัดทั้งหมดตลอดปี 2563 ในจังหวัดนคราชสีมา ทั้งศูนย์การค้าเทอร์นอล 21 ศูนย์การค้าใกล้เคียง โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้ำ หรือลานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจโคราชกลับมาสดใสอีกครั้ง”

“นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการดขอความร่วมมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมดำเนินกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมามากขึ้น เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด และสร้างความคึกคักให้แก่เมืองโคราช ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้เมืองโคราชสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความแข็งแกร่ง นับเป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเห็นว่า”คนไทยไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดเมื่อเจอเหตุการณ์เดือดร้อน…คนไทยพร้อมจะช่วยเหลือและไม่มีวันทิ้งกัน” นายวีรศักดิ์กล่าวในตอนท้าย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน