นาย วิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ล่าสุดยอดของการรับบริจาคในช่วงเย็นของวันที่ 12 ก.พ. 63 อยู่ที่ 53,490,028,03 บาท  ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการจ่ายช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต 9 ราย รายละ จำนวน 300,000 บาท  ส่วนที่เหลือกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อดำเนินการซึ่งกำลังสอบทายาทอยู่ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด  ในวันนี้จะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด รายละ 300,000 บาท รวม 23 ราย เป็นเงิน 6,900,000.00 นำไปมอบให้ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต เนื่องจากพรุ่งนี้หลายที่จะมีงานพระราชทานเพลิงศพ ทางครอบครัวจะได้นำเงินดังกล่าวมาใช้จ่าย      

ส่วนกรณีที่ป่วยได้รับบาดเจ็บ ที่โรงพยาบาลซึ่งวันนี้อยู่เป็นวันที่ 5 แล้ว ก็ควรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเฉพาะที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และที่โรงพยาบาลค่าย จำนวน 22 ราย  ที่ประชุมกรรมการศูนย์ ฯได้มีมติให้จ่ายเงินช่วยรายละ 100,000 บาท เป็นเงิน 2,200,000.00 ก่อนในเบื้องต้น  และได้มีการนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 22 รายแล้ว ขณะนี้เหลือเงินในบัญชี 44,390,028.03 บาท

อย่างไรก็ตามจะมีการนำเงินบริจาคดังกล่าวไปให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต จำนวน รายละ 1,000,000 บาท  โดยจะใช้จ่ายเป็นเงินสดจะไม่มีการนำไปซื้อสิ่งของมอบ   ซึ่งจะใช้จ่ายเงินให้หมดในบัญชีที่รับบริจาคจะไม่มีการเก็บไว้เป็นกองทุนเพื่อดูแลในอนาคตแต่อย่างใด  ขอยืนยันจะจ่ายให้หมดแล้วทำการปิดบัญชีรับบริจาคทันที  และหลังจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของภาครัฐ  ที่จะต้องเข้าไปดูแลครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ทีมข่าว นสพ.มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน