วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา   ร่วมกันเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จำนวน 376 ทุน เงินทุนทั้งสิ้น 759,000บาท  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแก่เยาวชนของชาติ  เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ หรือขาดแคลน และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่ตั้งใจ เรียนดี ประพฤติดี หรือมีกิจกรรมเด่นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนทั่วไป

รายงานโดย ทีมข่าว นสพ.มหาชน’นิวส์ ออนไลน์