พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมา  เตรียม ทำบุญ-ตักบาตรพระ 10,000 รูป ฉลองเมือง 364 ปี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และอุทิศแด่คุณย่าโมตลอดจนถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้ว วันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563 เวลา 06.00-09.00 น. ณ บริเวณรอบลานย่าโม นั้นสืบเนื่องมาจาก จังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมายาวนาน  และมีบุคคลที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย  ที่ได้มาสร้างและมารักษาเมืองโคราช  กระทั่งมีความเจริญมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้  ซึ่งทางคณะสงฆ์ รวมทั้งภาครัฐ เองก็ได้มีความพร้อมเพียงกัน โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานทำบุญเมืองนครราชสีมา 

โดยมีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมใหญ่ กิจกรรมแรกเป็นการทำบุญเมืองนครราชสีมา  เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวเมืองนครราชสีมา  ได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษและบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ให้กับเมืองนครราชสีมา  ด้วยการนิมนต์พระสงฆ์  10,000 รูป มาสวดมาติกาบังสุกุล – พิจารณาผ้าบังสุกุล  ทำบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ท้าวสุรนารี( ย่าโม)   ย่าบุญเหลือ  และ บรรพชน  ที่ได้ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  และเปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดนครราชสีมา  ที่มีต้นตระกูลที่ยาวนานมาที่ต้องการจะร่วมกิจกรรมทำบุญ  ได้มาจดชื่อเขียนชื่อของญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเอามาร่วมในงาน  ซึ่งภายในงานจะมีพิธีในการรับเอารายชื่อเหล่านั้น มาประกอบพิธีบังสุกุล  ซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษ   ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นการประกอบพิธี ทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  10,000 รูป  ซึ่งเป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนา

เมื่อมีการทำบุญอุทิศให้แก่บรรพบุรุษแล้วก็มาร่วมกันตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์   จำนวน  10,000 รูป ที่ได้อาราธนามาจาก 4 จังหวัด นครชัยบุรินทร์  นั้นคือ จ.นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ สุรินทร์  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน  ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563   และต่อจากนั้น ในวันที่ 23 มี.ค. 63    ก็จะมีการจัดงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  ซึ่งมีการจัดเป็นประจำทุกปี  ดังนั้นก่อนถึงวันงานวันฉลองชัยชนะของท่านท้าวสุรนารี  เราก็ได้มาร่วมกันทำบุญตักบาตรให้กับบรรพชนของเราท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อ    เพื่อรักษาปกป้องเมืองโคราช กระทั่งได้มาเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนชาวเมืองนครราชสีมาในรุ่นหลัง  ดังนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานกัน  มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน  ทำบุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน  10,000 รูป  ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นคนโคราช  ดังนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราแล้ว  ก็จะทำให้เมืองนครราชสีมานั้นได้มีความสงบร่มเย็น  มีความสามัคคีกัน

ทีมข่าว นสพ.มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน