งานใหญ่เมืองโคราชคือเทศกาลขนมจีนประโคกครั้งที่ 12 โดย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานพร้อมด้วย นายโชค ภู่ถนนนอก กำนันตำบลหมื่นไวย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมา นายวัชรินทร์ พัดเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวยผู้ร่วมแถลงข่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวบ้านหมื่นไวยและสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ณ.บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโคกหมู่1 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา

งานเทศกาลขนมจีนประโคกโคราช ครั้งที่ 12กำหนดจัดงานขึ้นในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์“วันแห่งความรัก”ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนประโคกหมู่1 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีหน่วยงานสนับสนุนประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา .วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย สำนักงานนครราชสีมา พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา.อำเภอเมืองนครราชสีมา เน้นนัยยสำคัญของงานวันแห่งความรัก ที่สื่อความหมาย”ความรักมันคงยาวนานเหมือนเส้นขนมจีนที่มีความยาวที่ไม่มีขอบเขตจำกัด

นายวัชรินทร์ พัดเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวยกล่าวว่าถึงวัตถุประสงศ์ ก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านในชุมชนรัก และหวงแหนศิลปวัฒนธรรม เป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีขนมจีนประโคก ให้เป็นสินค้าของดีของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP และตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวโบสถ์กลางน้ำ ๓๐๐ปี วัดหมื่นไวย สุดท้ายเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในตำบลหมื่นไวย และบูรณาการการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ

ด้านกิจกรรมภายในงาน จะการแสดงวิถีชีวิตการทำขนมจีนประโดกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การประกวดซุ้มขนมจีน 9 หมู่บ้าน การแข่งขันทานขนมจีนน้ำยาปลา การประกวดนวดแป้งลี่ลา การประกวดจัดหาบขนมจีน การประกวดหาบขนมจีนลีลา การแข่งขันทำน้ำยาปลา การประกวดธิดาขนมจีน การแข่งขันตำชั่วลีลา การแข่งขันยำเส้นขนมจีน การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดนครราชสีมา ตลาดประชารัฐตำบลหมื่นไวยและออกร้านขนมจีนร้อยหาบ พร้อมทั้งการแสดงดนตรีพื้นบ้านของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ

ทีมข่าว นสพ.มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน