นาย ศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอโนไทย กล่าวว่า ในปีนี้ทางอำเภอโนนไทยโดยส่วนราชการ ร่วมกับรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในพื้นที่ พ่อค้า และพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอโนนไทย  ได้พร้อมใจกันจัดงานกาชาดอำเภอโนนไทยและเทศกาลวันมะขามเทศ(ยักษ์) โดยมีสโลแกนว่า  โนนไทย…บ้านฉัน @ โคราช…บ้านเอง ซึ่งปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ.2563  เพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของอำเภอโนนไทย  มะขามเทศ(ยักษ์) “เพชรโนนไทย”  ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่อีกชนิดหนึ่ง  ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีราบได้มากกขึ้น  

ปัจจุบันนี้ มะขามเทศ(ยักษ์) “เพชรโนนไทย”  ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก  เป็นที่รู้จักกํนโดยทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่เคยมาสัมผัสและชิมมะขามเทศของโนนไทย  มีความโดเด่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่เมีพี่น้องเกษตรกรปลูกกันมากทั้ง 10 ตำบล  ในพื้นที่ของอำเภอโนนไทย พื้นที่ปลูกกว่า 3,000 ไร่  มากกว่า 270 สวน    ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอโนนไทย   ที่ทำให้สามารถสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่    และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริม พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนให้เป็นประเพณี   เป็นการส่งเสริมด้านเกษตรกรรม   รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.นครราชสีมา  โดยภายในงานมีการจำหน่ายมะขามเทศยักษ์ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน  โดยมีการจำหน่ายกันในราคาต้นทุน กิโลกรัมละ 60-80 บาท  ส่วนฟักใหญ่เท่ากำมือราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท  

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้    จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3  ก.พ. 63   ถึงวันที่ 5 ก.พ. 63  ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนไทย  จ.นครราชสีมา  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจ  มา ชม ชิม ช้อปมะขามเทศยักษ์พันธุ์ เพชรโนนไทย ที่ได้ชื่อว่า “ 26 ปี…เล่าขาน…มะขามเทศโนนไทย  นอกจากนี้ทางอำเภอโนนไทยยังได้มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีของอำเภอโนนไทยอีกมากมาย  มีบู๊ธอาหารอร่อย อาทิ “ ไก่กะเต็ด     ปลาตะเพียนส้มไร้ก้าง   รวมทั้งการจำหน่ายพัดจักสานอันใหญ่ที่สุด  ให้พี่น้องประชาชนได้มาเดินเยี่ยมชม และเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบ

ทีมข่าว นสพ.มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน