วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00น.ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัญชาการเทศบาลนครนครราชสีมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมแผนการดำเนินงานป้องกันการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 โดยมี หน่วยงานราชการสาธารณสุขท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง กับภาคเอกชนผู้ประกอบการที่มีผู้คนชุมนุมหรืออยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด สถานประกอบการ และบริการต่างๆฯลฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในต้นเดือนกุมพาพันธ์ 2563

ทั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราช ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการหารือถึงแนวทางการป้องกัน การดูแลผู้ป่วย การเตรียมพร้อมสถานที่ เวชภัณฑ์ วัสดุในการควบคุมโรค รวมทั้งการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในกลุ่มประชาชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนช่วยคัดกรอง และให้คำแนะนำสถานที่ที่มีคนชุมชุมหรือรวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ในที่ประชุม นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีฯ ได้วางแนวทางในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ โดยเริ่มจากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันหรือเฝ้าระวังโรคร้ายนี้ และสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับป้องกันในกลุ่มเสี่ยง การฉีดพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อ สุดท้ายคือร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning day แก่กลุ่มเป้าหมาคือ โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด สถานประกอบการขนาดใหญ่ และ ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาในจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยต้องสงสัยซึ่งมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีนและเคยสัมผัสกับชาวจีน เป็นคนขับรถนำนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 9 ราย ผลตรวจยืนยันว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา 7 ราย เหลือ 2 ราย เป็นนักศึกษาที่เดินทางมาจากประเทศจีน แล้วมีอาการคล้ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา ขณะนี้แพทย์ให้นอนพักสังเกตอาการที่ห้องแยกแรงดันลบภายในโรงพยาบาล เพื่อรอผลตรวจที่ชัดเจ ส่วนอีก 7 รายแม้ไม่พบเชื้อโคโรนา แต่ก็มีระบบการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ผู้แทนจากเดอะมออล์
ผู้แทนจากเทอมินอล 21
ผู้แทนจากห้างฯเซ็นทรัลโคราช

ทีมข่าว มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน