วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี พร้อมด้วยคณะนักวิจัยที่ผลิตเครื่องกำจัดฝุ่น PM2.5 ด้วยระบบไอออนประจุไฟฟ้า ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภา หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อาจารย์ ดร.สำราญ สันทาลุนัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และคณะนักวิจัยที่ผลิตเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นความแม่นยำสูง อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ นวลสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และนายนิวัฒน์ เหมหา ได้ติดตั้งและส่งมอบเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยระบบไอออนประจุไฟฟ้าและเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นความแม่นยำสูง ให้กับจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ณ บริเวณช้างคู่ ป้อมเมืองย่า (ทาเคชิ) ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าไอทีพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยไอออนประจุไฟฟ้า มีหลักการทำงานคล้ายเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ในระบบปิด แต่คณะนักวิจัยได้ออกแบบให้เครื่องสามารถใช้ในระบบเปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้งานได้จริงประหยัดพลังงาน โดยการออกแบบสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หลักการก็คือปล่อยประจุไฟฟ้าลบ ที่สร้างจากวงจรทวีแรงดันหลายหมื่นโวลต์จากไฟฟ้า 220 Vac ขึ้นไปเป็นแรงดันไฟฟ้าประมาณ 35,000 Vdc ค่ากระแส 18 mA (วงจรสร้างแรงดันสูง กระแสต่ำ) และแรงดันไฟฟ้าสูง 35,000 Vdc เพื่อจ่ายประจุไฟฟ้าไอออนออกไปในอากาศ ผ่านปลายแหลมของแผ่นเพลททองแดง เพื่อดักจับอนุภาคของฝุ่น PM 2.5 ทำให้อนุภาคฝุ่นหล่นลงสู่พื้น คงเหลือแต่อากาศที่สะอาดปราศจากฝุ่นควันกลับสู่ธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบนี้ สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้ 100,000 ไมโครกรัมต่อชั่วโมง เทียบเท่าประสิทธิภาพของต้นไม้ขนาดกลางจำนวน 510 ต้น รัศมีการกำจัดฝุ่นในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรโดยรอบ และใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 1.50 บาท ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอันส่งผลดีกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม แถมมีราคาถูกกว่าเครื่องจากต่างประเทศหลายเท่าตัว

สำหรับ เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยไอออนประจุไฟฟ้าและเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 ความแม่นยำสูง ที่ มทส.นำมาติดตั้งให้กับจังหวัดนครราชสีมานี้ คณะนักวิจัยร่วมกันออกแบบชุดอุปกรณ์ เพื่อให้มีขนาดที่สามารถใช้งานได้จริง โดยมีรูปทรงเป็นฐาน 6 เหลี่ยม กว้างด้านละ 122 เซนติเมตร และมีความสูง 305 เซนติเมตร

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน