วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา เขตเทศบาลนครนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยพลตำรวจโทพูนทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และนายชาติชาย มัฆวิมาลย์ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ขนส่ง พร้อมเครื่องตรวจวัดควันดำ ตั้งด่านตรวจวัดควันดำรถยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนเพื่อควบคุมปริมาณมลพิษในอากาศหลังค่าฝุ่นละอองPM2.5ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งหากมีการตรวจเจอรถยนต์ที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะดำเนินการ จับ ปรับ และพ่นสีสเปย์ให้งดใช้รถยนต์คันดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ให้ไม่มีควันดำเกินค่าที่กฏหมายกำหนด

นายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตั้งจุดตรวจควันดำ “ตามนโยบายลดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5” ซึ่งได้มีการตรวจสอบยานพาหนะทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในเรื่องของการวัดค่าควันดำเป็นหลัก โดยได้มีการตระหนักถึงการลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของคนในพื้นที่โดยตรงโดยเฉพาะในเขตอ.เมือง  เกณฑ์มาตรฐานจากเครื่องวัดควันดำเมื่อตรวจสอบควันดำจากยานพาหนะจะต้องไม่เกิน 45% ของความทึบแสง ทั้งนี้จากสถิติเดือนตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้มีการตรวจรถบรรทุกมากกว่า 6,000 คัน มีการสั่งห้ามใช้ไปมากกว่า 300 คันเนื่องจากมีควันดำที่เกินมาตรฐานที่กำหนด

“ มาตรการในการตรวจวัดรถยนต์ทุกชนิด ที่มีควันดำเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ เป็นการป้องกันค่าฝุ่นละอองเกินกำหนด ตามแนวทางที่ทางจังหวัดได้มีการหารือเกี่ยวกับการป้องกันค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งการเรียกตรวจรถยนต์ หากพบรถที่มีควันดำจะดำเนินการจับปรับ รายละ 5,000 บาท และพ่นสีห้ามใช้รถ ทันที   ทั้งนี้ ทางจังหวัดจะได้มีการสุ่มตรวจรถยนต์ที่วิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปตลอด เพื่อขจัดรถที่มีควันดำให้หมดไป”นายวิเชียรกล่าว

ทีมข่าว Mahachon.news.com รายงาน