วันที่ 28 ม.ค. 63  เวลา 13.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา   ชาวอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    โดยมี  เจ้าคณะตำบลสูงเนิน  พร้อมทั้งคณะสงฆ์ตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ปลัดอาวุโส อำเภอสูงเนิน  นาย นคร  กิติพูลธนากร  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และพสกนิกรชาวตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล   เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี

โดยภายในพิธี   ประธานฝ่ายฆราวาส  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์   คณะพระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์  เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์อนุโมทนากถา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี    ทั้งนี้พิธีดังกล่าวนี้ จะมีการประกอบพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน   ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป ในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอ   และในวันนี้ในตำบลสูงเนินได้มีการ กำหนดให้ วัดใหญ่สูงเนินได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ฯ ประจำเดือนมกราคม 2563  ในวันที่ 28 ม.ค. 63  เวลา 13.00 น. ที่ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

ไพฑูรย์ คาบพิมาย ภาพ/ข่าว