วันที่27 มกราคม 2563 .นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา Kick off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาร้าน Smart โชว์ห่วย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ลุย จัดร้านและปรับภาพลักษณ์’ ให้สวยงามลูกค้าเลือกซื้อสินค้าง่าย บริหาร stock คล่องตัว ประเดิมร้นแรก โอ’ ร้านโชว์ห่วย ขนาด ss คาดจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อเดือน พร้อมเดินทางต่อเยี่ยมสถานดูแลผู้สูงอายุ 2 แห่ง เพื่อรับฟังความเห็นและความต้องการจากธุรกิจตัวจริง

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้  มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน ด้านการพัฒนาร้านโชว์ห่วยให้ไปสู่ SMART โชว์ห่วย ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการ การปล่อยคาราวานในครั้งนี้ ได้มีการอบรมทีมพัฒนาร้านSmart โชว์ห่วย ด้วยการ ‘จัดร้านและปรับภาพลักษณ์’ ให้ร้านโชว์ห่วย ณ ร้านโอ๋ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง ซึ่งการจัดร้านถือเป็นประตูด่านแรกจาก 5 ด่าน ในการเข้าสู่พัฒนาเข้าสู่ร้าน Smลt โชวห่วย ประกอบไปด้วย การจัดร้าน,การใช้  IT มาบริหาร, การสร้างโปรโมชั่น, การเพิ่มรายได้เสริม และหาแหล่งเงินทุน ทั้งนี้  เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญของสังคม  เกิดความรักท้องถิ่น และพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้เติบโต ” และได้มอบตราสัญลักษณ์ร้าน รmart โซว์หวย สำหรับติดหน้าร้าน เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตัดสินใจก้าวเดินเข้าร้านค้าได้แบบไม่ลังเล โดยร้านโอ๋เป็นร้านโชว์ห่วย ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน มีขนาด ss  รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

จากนั้นได้เดินทาไปเยี่ยมชมสถานดูแลผู้สูงอายุ 2 แห่ง  ในจังหวัดนครราชสีมา  ได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูบ้านผู้สูงอายุ  ตำบลหนองจะบก  มีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ดำเนินการ  และมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  อัตราค่าบริการรายละ 15,000 บาท ถึง 23,000 บาท  แห่งที่ 2 บ้านผู้สูงอายุราชสีมา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิของคณะนักบุญคามิลแห่งประเทศไทย   เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร  บริหารงานโดยนักบวชคณะคามิลเลียนที่ทำงานให้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศไทยมากกว่า 60 ปี  อัตราค่าบริการรายวันอยู่ระหว่าง 500 ถึง 1,500 บาท  มีรายได้รายเดือน 15,000 – 25,000 บาท

 ทั้งนี้  สถานดูแลผู้สูงอายุทั้งสองแห่ง  เปิดให้บริการผู้สูงอายุหรือบุคคลทั่วไปมีภาวะพึ่งพิง   ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และผู้ป่วยที่นอนติดเตียง   โดยมีบริการที่พักแบบชั่วคราวและแบบประจำ   การลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจผู้ดูแลผู้สูงอายุในครั้งนี้  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ อันจะนำไปสู่การผลักดันแนวทางการส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวในระดับนโยบายประเทศ   รวมไปถึงจังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย  รองจากกรุงเทพฯ โดยมีผู้สูงอายุ 435,347 คน   คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรในจังหวัด   ซึ่งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในจังหวัด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีต่อไป

Cr: ดีเจต้อง นักข่าวมือถือ ทีมข่าว มหาชนนิวส์ ออนไลน์ รายงาน