นาย  วีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์  นำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  Kick Off ปล่อยคาราวานทีมพัฒนาล้าน Smart โชว์ห่วย  โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ลุยจัดร้านและปรับภาพลักษณ์ ให้สวยงามลูกค้าเลือกซื้อสินค้าง่ายๆ บริหารสต๊อกคล่องตัว ประเดิมร้านแรกหรือร้านโชว์ห่วยขนาด SS ค่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อเดือน     

นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   เปิดเผย ภายหลังจากการเป็นประธานในพิธีปล่อยคาราวานขบวนทีมพัฒนาร้านค้า Smart โชว์ห่วย ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา  ว่า ในวันนี้  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้ เห็นถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาร้านโชห่วยไปสู่ Smart โชห่วย   ที่ได้กำชับให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการ

 โดยการปล่อยให้คาราวานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน  นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาร้านโชห่วย  มาร่วมจัดร้านและปรับภาพลักษณ์ให้ร้านโชห่วย  ณ ร้านโอ๋  ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเมือง   ซึ่งถือเป็น ด่านแรกจากหน้าด่าน ในการเข้าสู่พัฒนาเข้าสู่ Smart โชว์ห่วย   ประกอบไปด้วย  การจัดร้าน การใช้ไอที .มาบริหาร การสร้างโปรโมชั่น  การเพิ่มรายได้เสริม  และการหาแหล่งเงินทุน  ทั้งนี้การเปิดโอกาสให้นักศึกษา  เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกแก่คนรุ่นใหม่  อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม  เกิดความรักท้องถิ่นและพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนให้เติบโต  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์  ยังกล่าวต่ออีกว่า  การจัดร้านจะเริ่มจากการจัดหมวดหมู่ของสินค้าให้เป็นระบบตามประเภทของสินค้า  ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า  การเว้นพื้นที่ทางเดินที่เหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวาง  การเรียงสินค้าที่ง่ายต่อการพบเห็นและจัดมุมโปรโมชั่นสำหรับสินค้าขายดี   ซึ่งการจัดสินค้าในลักษณะนี้จะทำให้ร้านโชห่วยเป็นระเบียบสวยงามช่วยดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน  อีกทั้งยังทำให้เจ้าของร้านบริหารจัดการสต๊อกสินค้าได้ดียิ่งขึ้น  หรือว่าสินค้าใดเป็นที่ต้องการของลูกค้าหรือสินค้าใดที่ไม่ได้รับความนิยมจะได้ไม่ต้องสต๊อก   สินค้าไว้ในคลังจำนวนมาก   ซึ่งเป็นจุดอ่อนของร้านโชห่วยที่ทำให้เงินทุนจมอยู่กับสินค้าที่ขายไม่ได้

 การจัดร้านแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเป็น smart โชว์ห่วย  แต่ก็จะช่วยให้ร้านสามารถเพิ่มยอดขายได้มากถึงร้อยละ 10 เลยทีเดียว   สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้  ได้มอบตราสัญลักษณ์ร้าน Smart โชว์ห่วย  สำหรับติดหน้าร้านเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า  ในการตัดสินใจเดินเข้าไปแบบไม่ลังเล  โดยร้านโอ๋เป็นร้านโชห่วยที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนมีขนาด SS รายได้ไม่เกิน 30,000 บาท  ต่อเดือน  

นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมา  เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ  และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  มีจำนวนกว่า 2.6 ล้านคน  ( ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมการปกครอง)  อีกทั้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมายังพบว่า  มีร้านโชห่วยในจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็น smart โชว์ห่วย  จำนวน 4,158 ล้าน แบ่งเป็นขนาด SS ร้อยละ 62.7 ขนาด S ร้อยละ 19.4 -ขนาด m  ร้อยละ 13.4 และขนาด L ร้อยละ 4.5

ทีมข่าว มหาชน นิวส์ ออนไลน์  รายงาน