วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง จำนวน 500 ผืน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

ต่อจากนั้น เวลา 13.30 น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา  เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฏรที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอคง  อำเภอบัวใหญ่  อำเภอพิมาย  อำเภอโนนแดง  อำเภอสีดา  และอำเภอเมืองยาง  ณ ที่ว่าการอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

ในขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางไปตรวจประเมินสถานการภัยแล้งในเขต อำเภอคง และใกล้เคียงซึ่งจากการตรวจและการรายงาน ประเมินว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้จนผ่านฤดูแล้งนี้ได้โดยมีนายอำเภอคง, นอ.บัวใหญ่, นอ.ขามสะแกแสง, นอ.แก้งสนามนาง ตลอดจนถึงผู้นำท้องถิ่นและหน. ส่วนราชการในพื้นที่ร่วมกันประเมิน

ขอบคุณภาพจาก อดุลย์ ปาทาน /ข่าว/ ปชส.นม.