วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ (ตอนล่าง) ประกอบด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชน รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงสีสหกรณ์อุตรดิตถ์ จำกัด พร้อมทั้งรับฟังการดำเนินกิจการและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยะภาพของสหกรณ์ โดยมีตัวแทนสมาชิกโรงสีสหกรณ์ฯ ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้