องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน จัดกิจกรรม“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562” โดยมีนักวิ่งทั้งชาย – หญิง เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 6,000 คน

 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดกิจกรรม สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี ผู้พิพากษา, ทหาร, ตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คนร่วมในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมี ศิลปินดาราชื่อ อาทิ โชกุน  สันธนะพานิช, นนท์ ชานนท์, บี๋ สวิช, ปราบ ปราบปฎล, จ๊ะจ๋า พริมรตา, ศรีหลอด  เชิญยิ้ม, ต๋อง  ชวนชื่น และ โจอี้ เชิญยิ้ม ที่พร้อมใจกันวิ่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ด้วย

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ ในส่วนของ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ อบจ.นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง            จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ      พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน สนใจการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะมีการนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ

กิจกรรม ” เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” จ.นครราชสีมา มีผู้สมัครทั้งสิ้น กว่า 8,000 คน  แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 เส้นทาง คือ การเดิน – วิ่ง ฟันรัน  FUN RUN ระยะทาง 5 กม. และ มินิฮาล์ฟมาราธอน Mini half Marathon ระยะทาง 10.5 กม. โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยบรรดานัก เดิน-วิ่ง ทั้งใน จ.นครราชสีมา และจากทั่วสารทิศ ร่วมใจกันออกมาเดิน – วิ่ง กันอย่างเนืองแน่น ท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย โดยผู้ที่เข้าจุดเส้นชัย ทั้ง 2 ประเภท จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการร่วมกิจกรรม

Cr:ปชส.อบจ.นม ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน