วันที่28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดประชุมกรมการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ผู้กับการตำรวจทุกสถานี รวมทั้งข้าราชการพลเรือนส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม

ในที่ประชุมฯ  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายก อบจ. นครราชสีมา กล่าวในที่ประชุมถึง เรื่องการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จุดเริ่มต้น ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 18.00 น. ณ ห้องรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมาเปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้การสนับสนุนรับมอบน้ำดื่มจากหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 โดยจุดปล่อยตัวและเส้นชัย จะอยู่ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่วนเส้นทางในการวิ่งนั้นจะใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่ 2 เป็นหลัก ระยะทางวิ่งมี 2 ระยะ คือ 5 กิโลเมตรและ 10.5 กิโลเมตร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ตรงข้ามวัดสุทธจินดาวรวิหาร) ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2562

ภาพข่าว ขอบคุณประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา