ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ   ได้พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง ในโอกาสมหามงคลของแผ่นดิน  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์  ตามโบราณราชประเพณี  ในการนี้หน่วยงานต่าง ๆ  ได้พร้อมใจกัน  จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อยู่โดยตลอดทั้งปี 

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย  ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศ  ในการน้อมใจสมัครสมาน กตัญญุตา และเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ   ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎร์  และสร้างสิริสวัสดิ์พิพัฒน ไพบูลย์ แก่ประเทศชาติ  จึงได้ดำเนิน “ โครงการ จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก “  เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้  

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้กระทรวงมหาดไทย  เชิญพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 X 11.75 นิ้ว  จำนวน 23,323,000 แผ่น ( ยี่สิบสามล้านสามแสนสองหมื่นสามพัน แผ่น )  สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โรงเรียน  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในการนี้  ทางเทศบาลตำบลสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา โดย  นาย นคร กิตติภูมิธนากร  นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน   ได้เป็นผู้แทนไปรับพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา  ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 6,032 แผ่น  ( องค์ ) 

ในวันที่ 27 พ.ย. 62 เป็นวันที่ทาง เทศบาลตำบลสูงเนิน  ได้ประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   แก่ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่   และหลังจากนี้   พสกนิกรในพื้นที่ตำบลสูงเนิน  จะได้มีพระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ที่พสกนิกรทั้งปวง  มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

ทีมข่าว Mc.news.com.net รายงาน