วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขัน โต้คารมมัธยมโคราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานเมขลาแกรนด์ ณ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา มีทีมจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบร่วมแข่งขันกว่า 16 ทีม  โดยมีนางมลินี ป้อมสินทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน 

สำหรับการจัดการแข่งขันโต้คารมมัธยมโคราชในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย อนุรักษ์การโต้วาที ฝึกการแสดงออกของเยาวชน โดย งานดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2552 ณ เวทีชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมและเชียร์ได้

Cr.ปชส.อบจ.นม