วันที่ 18 พย.2562 ที่สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์ จังหวัด เกษตรจังหวัด ร่วมหารือกับนางปาณชญา บวชสันเที๊ยะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และคณะกรรมการสหกรณ์ จากกรณีที่มีเกษตรกรผู้ปลูกชาวในพื้นที่อำเภอพิมาย เข้าร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ว่า โรงสีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ได้ปิดทำการซื้อขายข้าวจากเกษตรกรทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่มีแหล่งรับซื้อข้าวเปลือก  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะจึงได้เดินทางเข้ามาหารือเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทางผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโรงสีข้าวหลายแห่งได้ทำการปิดการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร  ทำให้เกษตรกรต้องมาขายข้าวที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัดเพียงแห่งเดียว ทำให้ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถอบข้าวได้ทัน จึงได้ชะลอการรับซื้อข้าวจากเกษตรกร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า สิ่งที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด ต้องการต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ คือ ต้องการให้มีการเร่งระบายข้าวออก และขอให้มีการอนุมัติสินเชื่อให้กับสหกรณ์เพื่อรับซื้อข้าวจากเกษตรกร ส่วนสาเหตุที่โรงสีหลายแห่งปิดการรับซื้อข้าวจากเกษตรนั้น อาจเป็นเพราะโรงสียังไม่สามารถระบายข้าวที่มีอยู่ออกไปได้ จึงทำให้ไม่สามารถรับซื้อข้าวจากเกษตรได้  อย่างไรก็ตามทางสหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด ได้ทำการเปิดรับซื้อข้าวจากเกษตรกรแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Cr: ปชส.นม.