วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ เรือนจำอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา  นายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี นายสมรัตน์  เข็มศิริ  ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสีคิ้ว และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ในส่วนของ มูลนิธิ สมาคม ชมรม ห้างร้าน และจิตอาสา ยังได้ร่วมแสดงพลังจิตอาสาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานเรือนจำกลางจังหวัด ที่จะดำเนินการเลี้ยงอาหารกลางวัน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรม ห้างร้าน และ จิตอาสา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ นี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ปชส.อบจ.นม.