นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า ขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เปิดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ที่คลินิกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ ในส่วนการรักษา เนื่องจากการผลิต สารสกัดกัญชาไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งประเทศ กำลังรอการจัดส่งจากองค์การเภสัชกรรม สอบถามเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 044-232240 ,และ 044-235972

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้สารสกัดกัญชาที่ได้ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน ในภาวะอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และโรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา รวมทั้งภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง และภาวะปวดประสาทส่วนกลางที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการนำสารสกัดกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น

Cr: ปชส.รพ.มหาราช นครราชสีมา มานะ แย้มจะบก เรียบเรียง