นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียว ได้ทำการสำรวจตรวจสอบวัดวาอารามต่างๆในเขตอำเภอวังน้ำเขียว ที่มีพิธีการพบว่ามีจำนวนถึง 5 วัด ที่ยังไม่มีทายก หรือพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธานำผ้าพระกฐินไปจองเพื่อทำบุญทอดกฐินที่ชาวพุทธถือว่าเป็นทานพิเศษ กำหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากล่าว การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จะมีการระดมสรรพกำลังทรัพย์ไปร่วมทอดกฐิน และจะทอดกฐินได้ในระหว่างระยะเวลาที่ว่านี้ ซึ่งจาการสำรวจของตนพบว่ามีวัดจำนวน 5 วัด ที่ไม่มีชาวพุทธไปจับจอง ซึ่งขณะนี้มีเวลาอีก 5 วัน ก็จะหมดเขตแล้ว จึงเป็นห่วงพระภิกษุที่จำวัดอยู่จะขาดจตุปัจจัยไทยทาน ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรม จึงได้ชักชวนพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมทำบุญทอดกฐินให้กับวัดทั้งวัด 5วัดเพื่อเป็นทานพิเศษ หรือ กาลทาน

ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอวังน้ำเขียว จึงได้จัดเป็น”กฐินโจร”  (กฐินโจรนั้น เป็นสำนวนพูด หมายถึงกฐินที่ไปทอดโดยไม่ได้จองล่วงหน้า ไปทอดแบบจู่โจม เรียกว่า “กฐินจร” ก็มี ทั้งนี้ในการทอดกฐินทั่วๆ ไป ) โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จะไปจู่โจมทอดที่วัดรวม 3 แห่ง ได้แก่ วัดคลองทุเรียน ตำบลวังน้ำเขียว  วัดตะกุดรัง ตำบลอุดมทรัพย์ วัดพุทธชาติ ตำบลไทยสามัคคี และในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 จะจู่โจมไปทอดที่วัดคลองสมบูรณ์ กับวัดหนองไม้ศักดิ์ ตำบลระเริง โดยจะเริ่มพิธีทอดกฐินตั้งแต่เวลา 9.00 น.ทั้ง 2 วันจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีใจเป็นกุศลร่วมสร้างทานเสริมบารมีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการทอด ”กฐินโจร”ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และสามารถติดต่อประสานงานร่วมทำบุญกับตนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-8447879

มานะ แย้มจะบก บรรณาธิการข่าว MC.news.com.net