วันที่ 5 พ.ย. 62 ที่บึงหัวทะเล เทสบาลตำบลหัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย จรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ  ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2  นาย สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา  นาง เอมอร  กงศรีพาน  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  นาง รุ่งทิพย์  บุกขุนทด  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สาขาจังหวัดนครราชสีมา )   นาย ทรงโปรด เพ็ชรสุข  ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีมา นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล   นาย มานพ  แสงจันทร์  กำนันตำบลหัวทะเล  และ นาย โยธิน  แพทอง ตัวแทนจากบริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด ( มหาชน )  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562 และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ( การแข่งขันเรืออีโปง ) 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานก็เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวทะเล เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล และจังหวัดนครราชสีมา  และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและช่วยกันรักษาแม่น้ำ ลำคลอง ไม่ให้เน่าเสีย ท่ามกลางพี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนหลายแขนงเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นาย เอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล   กล่าวว่า  เทศบาลตำบลหัวทะเล ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวงาน ประเพณีลอยกระทง เทศกาลโคมไฟและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562  โดยในวันที่ 10 พ.ย.62 ภาคเช้า  ร่วมชมการแข่งขัน พายเรืออีโปง  หัวบอดท้ายใบ้ พายกระทะ  ชกมวยทะเล  หมาเน่าลอยน้ำและสาวน้อนลอยน้ำ  และในช่วงบ่าย เวลา 17.00 น. การประกวด หนูน้อยเทพบุตรเรืออีโปง    

“สำหรับวันที่ 11 พ.ย. 62 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ในงานจะมีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP   จำหน่ายนอกจากนั้นภายในงานชมการแสดงพลุไฟใต้แสงจันทรา ประกอบแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติประเภทสวยงาม (กระทงใหญ่)  และประเภทสร้างสรรค์ (กระทงจิ๋วที่เล็กที่สุด)  ชิงถ้วยรางวัล การประกวดนางนพมาศ การแสดงโคมไฟและอุโมงค์ไฟ สุดอลังการ พร้อมทั้งลิ้มลองอาหารรสเลิศถิ่นโคราช โดยจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จากชุมชนตำบลหัวทะเล  และพื้นที่ใกล้เคียง ร้านค้าร้านอาหาร กว่า 500 ร้าน   ณ บึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา” นายเอกภพ กล่าว

ทีมข่าววัฒนธรรม MC.news.com.net