สภาอุตสาหกรรมโคราช จับมือ มทส. TCEB จัดงาน NORTHEAST TECH 19 มหกรรมเทคโนโลยีอีสาน ต่อเนื่องเป็นปีที่2 ผนึกกำลังกระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ,สวทช, กฟภ., กฟผ., BOI, สมาคมไทยซับคอนฯ,Start up ฯลฯ ระดมโชว์เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมสุดล้ำทันสมัยเครื่องจักรโรงงาน ปั๊มลม เครื่องจักรกลการเกษตร หุ่นยนต์ แขนกลโดรน พลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล์, อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ครบวงจร ฯลฯ นอกจากนั้นยังมี บริษัทพลังงานมหานคร จำกัด ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EAโดดร่วมแจมนำรถยนต์ไฟฟ้า100% ของคนไทยภายใต้แบรนด์ MINE Mobility มาโชว์ให้ชาวโคราชได้ยลโฉม คาดเม็ดเงินสะพัดหลังจัดงานกว่า 1 พันล้านบาท

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฎ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ เป็นตัวแทนของภาคเอกชนประสานงานกับภาครัฐ ให้เกิดความร่วมมือในทางธุรกิจ ได้จัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ” Northeast Tech 19 ” ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) TCEB (ทีเส็บ) เทคโนธานี ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) – บริษัท ซีพีเอ็นโคราชจำกัด (CENTRAL)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ สวทช สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI-CPF (เครือเจริญโภคภัณฑ์) บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ITALTHAI INDUSTRAI Co, Ltd. และ KUBOTA เป็นตัน

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในจังหวัดนครราชสีมาอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาจำหน่ายอุปกรณ์โรงาน หุ่นยนต์ แขนกล รถไฟฟ้าEV เครื่องจักรกลการเกษตร อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งการสัมมนา “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สัมมนา “การบริหารจัดการคลังอะไหล่ด้วยเทคโนโลยีระบบ loT”และ สัมมนา Business plateform Evolution for Industrial Transform with AGILE Technique”โดย สำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายพิเศษ”ระบบรางจะเปลี่ยนประเทศไทยอย่างไร?” โดยดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) และกิจกรรม Business machin”และงานเชื่อมโยงธุรกิจโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BO) และในช่วงเย็นจะมีศิลปินจากหลายค่ายมาเปิดเวทีคอนเสิร์ตอีกหลายคน

นายสุวัจน์ ลิปดพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานกล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญด้านต่างๆของภาคอีสาน ซึ่งอีกไม่นานจะมีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมต่างๆครบถ้วนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และสายการบิน ซึ่งจะทำให้เมืองโคราชมีธุรกิจเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เมื่อมีความพร้อมในทุกๆด้าน จึงถือเป็นเรื่องที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จะจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ขึ้นมาและทราบว่าเป็นการจัดเป็นประจำในทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้เป็นอย่างดี “Northeast Tech 19 ที่จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาถือได้ว่า เป็นการจัดงานใหญ่อีกงานในภาคอีสาน อีกทั้งยังรวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ สตาร์อัพรุ่นใหม่ๆมาไว้ที่เดียวกัน มีกิจกรรมที่สนใจเพิ่มมากขึ้นมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของการโชว์เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตที่จะเน้นในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

สำหรับการจัดงานจะเริ่มขึ้นในวันที่ 31ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562จะมีกิกรรมการสัมมนาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การสัมมนา การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีออโตเมชั่น และ Industial Internet of Thing (IIoT) และการสัมมนา “อาลีบาบาคลังสินคำอัจฉริยะ และความคุ้มค่าการลงทุน” โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีแห่งชาติ ส่วนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 2พฤศจิกายน 2562 มีการสัมมนา “ไขกลยุทธ์นักจัดซื้อรับมือเศรษฐกิจผันผวน” นอกจากนี้ยังจะมีการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีคณะผู้บริหารและนักธุรกิจมาจากทั้ง 19จังหวัดในอีสานมาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทีมข่าวเศรษฐกิจ MC.news.com.net