ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง เรื่องพายุดีเปรสชั่น ระดับ2 บวิเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ฉบับที่ 5 (3102562)(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 31ตุลาคมถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

โดยเมื่อเวลา 01.00 น.พายุระดับ 2 ดีเปรสชั่นบริเวณทะลจีนตอนกลาง มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.5 องศาเหนือ ลองติจูด 114.5 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นชายฝั่งประทศเวียดนามตอนใต้ ในช่วง วันที่ 30 ตุลาคม 2562 และจะคลื่อนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้ตอนบน มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่ 29 -31ต.ค.2562 จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย และขอให้ประขาชนติดตามประกาศจากกรมอุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป

จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ มีดังนี้
ในช่วงของวันที่ 30-31ตุลาคม2562 บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหว้ดร้อยเอ็ด ยะโสธร อำนาจเจริญ นคราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐมราชบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหาคร และบริมณฑล

ภาคะวันออก จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทราปราจีนบุรี สระแกัว จันทบุรี ระยอง และ ตราด

ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษธานี นครศรีรมราช ระนอง และพังงา

ในช่วงระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2562 บริเวณที่มีฝนตกหนัก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สระบุรีสุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนตรศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณทล

ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ จังหวัดชุมพร สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

ขอให้ประชาชนได้ติดตามประกาศจากกรมอุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป