องค์การอัมพาตโลกได้กำหนดประเด็น (Theme) เนื่องจากวันที่ 29ตุลาคมของทุกปีถือเป็น การรณรงค์วันอัมพาตโลกปี 2562 คือ Don’t Be The One กระทรวงสารรณสุขได้กำหนดคำขวัญในกรรณรงค์ว่า “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต…เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ” พร้อมกันนี้ได้จัดกิจรรมรณรงค์วันอ้วนโลก และวันเบาหวานโลก ซึ่งอยู่ในช่วงเตือน ตุลาคม-พฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

เข้าวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอขานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกรทรวงสาธารณสุขนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา ธารณสุข

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการ “Together Fight NDS ร่วมมือต่อสู้โรคND” พร้อมเชิญชวนประชาชนหน่วยงานทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันต่อสู้ โรคไม่ติดต่อ D ในงานประกอบด้วยกิจกรรมวัดรอบเอว วัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดมวลสรในร่างกาย และกิจกรรมการแสดงสัญลักษณ์ลดน้ำตาล และเกลือโซเดียมลง 30% เพื่อลดการบริโภคอาหารเค็ม หวานซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นิทรรศการ “Together Fight NCDs ร่วมมือต่อสู้โรค NCDs”โรคอ้วน โรคอัมพาต โรคเบาหวาน เพื่อให้ประชาชนทราบความเสี่ยงต่อโรคอ้วน โรคอัมพาต และโรคเบาหวาน สามารถรู้ตัวเองที่บ่งชี้สุขภาพ และทราบระดับความสี่ยงของตนอง รู้ตัวเลขรู้รักษ์สุขภาพ Know your number Know your risk ได้แก่น้ำหนักความตันโลหิตรอบเอวและระดับน้ำตาลในเลือดจึงเชิญชวนประชาชนใส่ใจสุขภาพ วัดก่อน รู้ก่อนลดเสี่ยง เสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วน อัมพาตโรคบาหวาน ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันพบคนไทยมีภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วน 19 ตัน คนผู้ป่วยอัมพาต รายปีละ 220คน และผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5,0คน จำเป็นที่ทุกภาคส่วน ต้องให้ความร่วมมือกันต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ และที่สำคัญประชาชนทุกคน ต้องเรียนรู้สัญญาณเตือนของการเกิดโรค เช่นภาวะอ้วน ความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ และปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพตี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ลดหวานมันเค็มและตรวจสุขภาพเป็นประจำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Cr. ปชส.สคร 9 นครราชสีมา