วันที่ 18 ตุลาคม 2562 –  วันที่สองของการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่ออภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาท และเมื่อเวลา 14.24 น.นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐ ได้รับอนุญาตจากนายศุภชัย โพธิ์สุข รองประธานสภา ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมให้เป็นผู้อภิปราย

ก่อนเข้าเนื้อหาของงบประมาณในด้านการศีกษา นายเกษม ได้กล่าวต่อสภาว่าก่อนอื่นต้องของกราบขอบพระคุณฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ที่ดูแลและให้ทุกอย่างกับชาวโคราชมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นมอร์เตอร์เวย์ รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดในเร็วๆนี้ ทำให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังต้องขอขอบคุณท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ในนามของชาวโคราชต้องขอขอบพระคุณท่านทั้งสองมาณ.โอกาสนี้

นายเกษมได้กล่าวถึงงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลที่มีประมาณ 4 แสนล้านบาท แต่จะอภิปรายในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาในระดับเด็กประถม ในภาพของโครงสร้างการปฏิบัติจริง เพราะอดีตที่ผ่านมาตนมีประสบการณ์จากเป็นครูที่มีนักเรียนเพียง 300 คน จนกระทั่งสุดท้ายมีนักเรียนกว่า 3,000 คน ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และได้นำเด็กไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลกในต่างประเทศหลายประเทศได้รับรางวัลมากมาย แต่ที่จะพูดถึงก็คือเพื่อนครูที่อยู่ในชนบท เป็นครูอยู่ในโรงเรียนเล็กในพื้นที่ทั่วประเทศ ที่กำลังได้รับความลำบาก และเป็นโรงเรียนที่มีปัญหาประสบกับความขาดแคลน ที่ขาดการเหลียวแลจึงทำให้ขาดมาตรฐานในการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ การจัดการ และผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นงบประมาณการศึกษาในส่วนของ สพฐ. จึงอยากให้รัฐบาลได้ดูแลแบ่งปันให้เกิดความเป็นธรรมด้วย

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com