นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา แสดงความคิดเห็นบางข่วงบางตอน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานรับฟังการรายงานความก้าวหน้า ของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ในระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) เส้นทางสายสีเขียว ต้นทางตลาดเซฟวัน ถึง สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา และผู้แทนส่วน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน โดยมีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.)ที่ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และว่าจ้างผู้รับเหมา อันเป็นขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาในขั้นตอนต่อไป

ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา ได้เผยรายละเอียดและแผนงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม-การก่อสร้าง และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) เส้นทางสายสีเขียว จะเป็นโครงข่ายขนส่งมวลชนที่เชื่อมต่อรองรับรถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ที่มีจุดเริ่มต้นจากตลาดไนท์บาซ่าเซฟวัน ถึง สถานีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 11.17 กิโลเมตร โดยมีสถานีรายทางที่สำคัญรวม 20 แห่ง ประกอบไปด้วยต้นทางที่ตลาดเซฟวันผ่านจุดสำคัญตามเส้นทาง เช่นสำนักคุมประพฤติ-สวนภูมิรักษ์-เทศบาลนครนครราชสีมา-อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี-โรงเรียนสุรนารีวิทยา-มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ตามลำดับ 

ผลสรุปของการประชุมในวันนี้มีข้อวิตกกังวลในเส้นทางการก่อสร้างช่วงผ่านถนนมุขมนตรี และถนนสุรนารี  เนื่องจากถนนสายนั้นบางช่วง มีความกว้างของพื้นผิวจราจรที่แคบ อาจทำให้เกิดผลกระทบด้านการสัญจรไปมา โดยผู้แทนบริษัทที่ปรึกษาฯ ก็ได้รับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นขงทุกฝ่าย เพื่อนำไปดำเนินการป้องกันแก้ไขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ขั้นตอนต่อไป หากชาวโคราชเห็นชอบและผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ ก็จะมีการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ประมาณการไว้ที่กิโลเมตรละ 752 ล้านบาท ทั้งโครงการสายสีเขียว 8,400 ล้านบาท โดยจะดำเนินโครงการได้ประมาณในช่วงปลายปี 2564  ก่อสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2568

ทีมข่าวเศรษฐกิจ MC.news.com