วันที่10 ต.ค.62  ที่วัดสระบัวเกลื่อน  ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา นาย วัชรพล จอนเกาะ นายก อบต บ้านเกาะ  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ  ประจำปี 2562 เดือนตุลาคม  โดยได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้า  พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร (พระอารามหลวง )  มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ “ธรรมบรรยายเพื่อสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ  ป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัย” โดยมีผู้สูงวัย  จาก 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นาย วัชรพล จอนเกาะ นายก อบต บ้านเกาะ  กล่าวว่าถึงโครงการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุว่า ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้สูงอายุคือโรคซึมเศร้า อันเป็นมูลเหตุของการทำร้ายตัวเองถึงตาย ดังนั้นทาง อบต.บ้านเกาะจึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ อยู่เป็นประจำ  โดยเฉพาะการบรรยายธรรมให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การบรรยายธรรมรู้ธรรม รู้ทันโลก การบรรยายธรรมจิตผ่องใสใจสบายคลายความเครียด

นอกจากนี้นาย ปรีชา มิตรสูงเนิน ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ได้มาร่วมงาน และร่วมบริจาคเงิน จำนวน 100,000  บาท  เพื่อสมทบเป็นกองทุนก่อสร้างองค์พญานาค  และเขื่อนหินยาแนวป้องน้ำเซาะตลิ่งในสระน้ำวัดสระบัวเกลื่อน  และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ วัดโดยเฉพาะที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่  เพื่อให้ชาวบ้านใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย ซึ่งบริเวณสระน้ำภายในวัดสระบัวเกลื่อน เป็นสระน้ำเก่าแก่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้ ซึ่งทำโครงการปรับภูมิทัศน์ได้เริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและกำลังทหาร จาก พลโท สนธยา ศรีเจริญ  อดีตแม่ทัพน้อยที่ 2  รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบลริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา(อบจ.) ด้วย      

“สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำวัดสระบัวเกลื่อนแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งด้านทุนทรัพย์  แรงงาน  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ อิฐ หิน ปูน ทราย และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จากชาวบ้าน ผู้นำชุมชน  มาร่วมกัน  และล่าสุดวันนี้  นาย ปรีชา มิตรสูงเนิน ประธานชมรมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองนครราชสีมา ก็ได้มาร่วมบริจาคจำนวน 100,000  บาท  ตนและชาวบ้านจึงขอขอบคุณแทนชาวบ้านวีดบ้านเกาะในการร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย”นายวัชรพล กล่าว

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน